Mobiel betaalsysteem voor Suriname sinds 2007 al ontwikkeld

Mobielbetaalsysteem voor Suriname sinds 2007 al ontwikkeld1Dagblad Suriname verneemt van welingelichte bronnen dat er binnen overheidskringen onlangs een voorstel is gedaan om voor bepaalde overheidsdiensten een mobiel betaalsysteem te introduceren. Er kon vooralsnog van de (bij de krant bekende) instanties geen bevestiging worden verkregen. Waar wel over gesproken wordt, is het inhuren van een buitenlands bedrijf om de voorbereidingen voor dit systeem te treffen. Overheid-en parastatale instellingen hebben een aantal diensten, waarvoor burgers soms lang in de rij moeten staan om zowel grote als kleine betalingen te verrichten. Gezien de focus vooral viel op de mogelijkheid van het inhuren van een buitenlands bedrijf, ging Dagblad Suriname op zoek naar de mogelijkheden die er lokaal aanwezig zijn om een dienst gemak aan te bieden.
Sinds 2007
Het snelste waar het oog op viel, was een mobiel betaalsysteem, ontwikkeld door Rekemo International. De krant deed een outreach naar GC Mobile NV met betrekking tot hun betaalsysteem. Het blijkt dat dit systeem sinds 2007 al klaar staat om in gebruik genomen te worden. Emanuel Scheek van E.A.S. Creative Group Ltd., die de communicatie doet voor de onderneming, stelt dat dit systeem speciaal is bedacht om het betalen in Suriname makkelijk te maken. Het gaat hierbij om het werken met mobiele geldwaarden, die het systeem erkent die vertegenwoordigd worden door giraal-geld. Als bedrijven dit systeem willen gebruiken, storten die hun geld op de rekening van de systeembeheerder. In ruil daarvoor krijgt het bedrijf credits, die zij kan delen met mensen die ook deel zijn van het gesloten systeem. Individuen kunnen ook deel worden van het systeem door via de bank of bij de supermarkt credits te kopen. Het geld van bedrijven en individuen blijft altijd op de rekening van de GC Mobile bij de bank. Hierover heeft de bank volledige controle.
Veiligheid
In 2011 was het bedrijf ook al met de EBS in contact voor het versoepelen van het betalen van rekeningen. Dat werd ook voorzien voor de SWM, Telesur, Digicel en de overheid. “Als je in Brokopondo zit en vergeten bent jou stroomrekening te betalen, moet dit systeem goede hulp bieden”, meent Scheek. Het bedrijf biedt volgens Scheek alleen diensten aan, waarbij mensen met hun eigen geld betalingen kunnen verrichten. Dit is hetzelfde als loyalty punten van Surimiles of een waardebon gebruiken.
“Alle bedrijven waar je kunt betalen of credits kunt kopen, moeten geregistreerd zijn bij ons. Alle personen die betalen met het systeem, moeten ook bekend zijn bij ons. De makkelijkste manier om mensen kenbaar te maken, is een mobielnummer”, vertelt Scheek.
Centrale Bank
In 2011 en 2014 kreeg het bedrijf een melding van de Moederbank dat zij niet mogen opereren. Het bedrijf zou een bankvergunning nodig hebben om te opereren. Volgens de juristen van het bedrijf zou dat echter niet het geval zijn. Dit vanwege twee redeneringen: het bedrijf zet geen kredieten uit en het schept geen geld. Dit zijn twee cruciale kenmerken van banken, die niet onder het businessmodel van GC Mobile vallen.
De Centrale Bank wilde inzage hebben in het bedrijfsplan van de onderneming. Gezien de onderneming ook al nare ervaringen heeft gehad met het op schrift presenteren van haar ideeën (die gekopieerd zijn door andere organisaties), koos zij ervoor om de Moederbank te verzoeken het bedrijfsplan in eerste instantie in persoon uit te leggen. Op dit verzoek kwam er volgens Scheek nooit een reactie. “Wij hadden al eerder zo een verzoek gedaan, zodat wij ze konden vertellen over het systeem, en op basis waarvan wij geen vergunning nodig hebben. Ook willen wij de Centrale Bank vertellen over welke veiligheidsaspecten zijn meegenomen in het systeem”, stelt Scheek.
Product op de markt
De organisatie heeft sinds 2014, ondanks zij meent geen bank te zijn, haar systeem ook afgestemd op internationale regelgeving, zoals Meldingen voor Ongebruikelijke Transacties (MOT). Scheek benadrukt dat de organisatie altijd open staat voor verbetering, als die ook de gelegenheid krijgt om haar product te presenteren. “Wij verwachten niet dat mensen met geld over de brug komen. Wij willen gewoon ons product op de markt brengen en mensen faciliteren om makkelijker te betalen”, meent Scheek. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om niet moeilijk te doen en tot zaken goed zijn uitgesproken met de bank, het betaalsysteem even opzij te zetten. Indien autoriteiten nu uitkijken naar soortgelijke systemen, blijken lokale ondernemers al genoeg voorwerk te hebben gedaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!