BvL/ALS: “IOL vrijdag helemaal plat”

Reshma Mangre
Reshma Mangre
De abrupte transformatie van de lerarenopleiding IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren) naar een universitair niveau heeft veel commotie veroorzaakt onder de docenten en studenten. Vanuit de zijde van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) wordt deze issue beantwoord met een protestactie op vrijdag aanstaande. Alhoewel de transformatie van IOL in het herwaarderingsprogramma van de leraren is opgenomen, en dit daardoor geen nieuwigheid is voor de voornoemde vakbonden, hebben BvL en ALS slechts bezwaar tegen de timing van de uitvoering van dit beleidsdoel.
“Wij hebben nooit gezegd dat we geen kwalitatief onderwijs willen. Maar er moet tenminste wel ervoor gezorgd worden dat alles in place is gebracht voordat men aan de transformatie begint. En als er daarvoor tijd nodig is, dient het ministerie hiermee rekening te houden”, accentueert Reshma Mangre, secretaris-generaal van BvL/ALS, in gesprek met Dagblad Suriname. Aangezien de gedachtegang van de Onderwijsminister Lilian Ferrier tot nog toe niet te beïnvloeden is, spreekt Mangre in termen van “alles plat” op het IOL. Ten aanzien hiervan heeft het bestuur van BvL/ALS op woensdag intern een onderhoud gehad met de IOL-docenten om de strategie van de protestactie uiteen te zetten. Hierover wenste zij echter niet in details te treden.
Voor het gros van de IOL-studenten is de vernieuwing op het IOL als een donderslag bij heldere hemel aangekomen. Waar de studenten voornamelijk bezorgd over zijn, zijn de kosten die gepaard gaan met een universitaire opleiding. Velen kiezen voor IOL, omdat dit in vergelijking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) minder uitgaven en stagnaties in de studie met zich meebrengen. In de afgelopen perioden hebben de Adekus-docenten duidelijk laten merken dat zij er niet voor schromen om het werk neer te leggen, vaak genoeg zonder de studenten tijdig te informeren, liet een student weten. Dit, terwijl stakingen op het IOL niet vaak voorkomen. De studenten wensen dus geen deel uit te maken van een studie waar de onzekerheid grote parten speelt en de inschrijving en andere studie gerelateerde kosten de pan uitvliegen. “We weten nog niet hoe de kosten eruitzien, omdat het proces op de universiteit nog niet in place is gebracht.” Mangre is van oordeel dat de autoriteiten rekening moeten houden met de draagkracht van de studenten. “We willen allemaal kwalitatief onderwijs, maar als men op dezelfde voet verder gaat, zit het onderwijs straks zonder docenten en studenten”, aldus Mangre.
KSR

error: Kopiëren mag niet!