69-jarige verdachte voorlopig vrij in vervalsingszaak

Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor heeft woensdag de vrijheidsbeneming van de 69-jarige Carmelita V. opgeschort. De rechter heeft de verdachte in vrijheid gesteld, omdat haar gezondheidssituatie na haar detentie sterk achteruit is gegaan. De neuroloog heeft op verzoek van advocaat John Bouterse een achttal afwijkingen van de verdachte opgesomd. Bouterse verdedigt deze verdachte. In deze zaak heeft officier van justitie, Astrid Niamat, een viertal getuigen doen oproepen op de volgende zitting. De raadsman heeft behoefte om de medeverdachte Ruben B. als getuige te horen.
De verdediging heeft de magistraat verzocht om de vrijheidsbeneming van zijn cliënt te willen opschorten c.q. op te heffen gezien haar gezondheidssituatie. De 69-jarige is slecht ter been en heeft een aantal aandoeningen. Zij wordt ervan verdachte tezamen en in vereniging met een notaris en de voortvluchtige Giovanni V. aktes te hebben vervalst. Zij worden verdacht de notulen van de algemene ledenvergadering van de Stichting Anton Dragtenweg valselijk te hebben opgemaakt en deze stukken te hebben ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie zich niet verzet tegen het verzoek van de advocaat. De vervolging merkte, zoals door de advocaat aangegeven, op dat de verdachte in kwestie bij de voorgeleiding een gezonde vrouw was. Gezien de situatie op de zitting heeft zij de rechter gevraagd om het verzoek te willen honoreren. De rechter heeft op basis van haar eigen waarneming de verdachte Carmelita voorlopig naar huis gestuurd. Op 17 oktober wordt de behandeling van haar strafzaak voortgezet. De rechter moet nog een beslissing nemen ten aanzien van de vervolging van de notaris.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!