VWPU wijst besluiteloosheid universiteitsbestuur af

De onderhandelingen tussen het Wetenschappelijke Personeel van de Universiteit (VWPU) en het universiteitsbestuur hebben een punt bereikt, waarbij de VWPU de besluiteloosheid van het universiteitsbestuur afwijst. Er was een actie in de planning voor gisteren. Dit ging echter niet zoals bedoeld was door het bestuur van de VWPU. Een beperkt aantal leden van het VWPU was op de hoogte van dit standpunt. Er is daarom voor een groot deel normaal colleges verzorgd. “Zolang de studenten niets merken van de staking, vinden zij het geen probleem”, stelt Emanuel Scheek, lid van het universiteitsbestuur. De studenten zouden inderdaad niets hebben gemerkt van een actie van het VWPU. Parttimers en niet-VWPU-leden werken normaliter ook door.
Het VWPU lanceerde gisteren een persbericht, waarin het zijn misnoegen kenbaar maakte. Concrete vervolgstappen namen zij echter niet op in haar persbericht. “Het onderwijsveld heeft in 2017, in het bijzonder het VOS en het IOL, in de achterliggende periode salariscorrecties gehad van de regering.
Conform geruime tijd bestaande afspraken, zouden deze correcties overeenkomstig moeten worden toegepast op het wetenschappelijk en stafpersoneel van de AdeKUS . Van rechtswege had het universiteitsbestuur actie moeten ondernemen om deze correctie binnen 2 maanden, na uitvoering in het onderwijsveld, te hebben doorgevoerd. Sinds februari 2018 is het huidig VWPU-bestuur met het bestuur van de AdeKUS in onderhandeling. In maart 2018 is een tussentijds akkoord getekend tussen partijen. Ondanks het feit dat de voorzitter van het universiteitsbestuur herhaaldelijk heeft aangegeven dat het bestuur in principe geen bezwaar heeft tegen de door VWPU voorgestelde procentuele salariscorrectie, is er nog steeds geen uitvoering hieraan gegeven. De regering heeft in de laatste DNA-vergadering waarin de begroting voor 2017 werd behandeld, aangegeven dat voorzien is in de begroting van het ministerie van Financiën om deze salariscorrecties te kunnen dekken”, benadrukt het VWPU in zijn bericht.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!