Spoed ontslagen en of ontheffingen noodzakelijk

President Bouterse zou er goed aan doen de volgende personen met gezwinde spoed te ontheffen of met ontslag te sturen.
1. Kolonel Jerry Slijmgaard, hoofd Rampenbestrijding NCCR is tevens commandant van de danig in opspraak geraakte Kustwacht en verbonden aan het kabinet van de president. Dus zal hij niet werken of in actie komen zonder directieven van deze President? Deze kolonel houdt erg van publiciteit en sensatie en ook van maandenlange noodhulp verzorgen aan onder water gelopen dorpen. Is er werkelijk sprake van een ramp of dramatiseren we de jaarlijks terugkerende wateroverlast te snel, met overvloed aan hulpgoederen, en wordt de aandacht van het Volk weer afgeleid?
Maar als kustwacht-commandant heeft hij gefaald, hoe het zij. Al heel lang doen er zich gevaarlijke, ontoelaatbare en zelfs drusgscriminele praktijken voor in onze nabije kustwateren waarvan de man mogelijk wel kennis draagt, zwijgt maar niet eens groot alarm slaat laatstaan ingrijpt. Of vinden er geen cocaine- overladingen plaats in onze kustwateren? Deze kustwacht commandant zou door het Openbaar Ministerie ook verhoord moeten worden. Eens zal het volk ook spreken.
2: De directeur van de EBS , R. Parmessar, die nu 66 jaar is, en gaandeweg zijn politieke loopbaan ontzettend veel geld verdiend heeft en straks als gepensioneerde een heerlijk leven zal leiden, met zoveel emolumenten.. De man die van huis uit socioloog zou zijn en zich “topmanager” laat noemen. Triest is dat. De man die meer propaganda-politicus is dan geschikte en algemeen aanvaarde directeur. Verder is er niemand die ontkent dat Parmessar totaal niet deugde op het Ministerie van Openbare Werken maar slechts een “muur” bouwde om dat ministerie om enig corruptie onderzoek rondom zijn bevriende voorganger te frustreren. Worden de gestolen miljoenen euro’s van EBS dan niet gauw teruggevorderd, President? Vooral de Palu wil daarop antwoord.
3. DistrictsCommissaris M. Nerkust heeft het volk tegen zich want hij tergde het volk in haar democratische rechten. Hij spoorde de Haitianen aan om de zoveelste bevolkingsgroep van Suriname te worden. De man verdient een standbeeld bij de Haitiaanse markt die van hem de naam “Eenheidsmarkt kreeg”. Intussen is bekend dat rasta en voodoo praktijken in opmars zijn.
Ook de DC van Nickerie zou, naar verluidt, een marionet zijn van de kapitalistische paarse kliek aldaar en zou ontheven moeten worden. Nickerie eist dringende bevrijding uit de greep van die paarse politiek discutabele kliek, wordt vernomen.
4.Minister E. Dikan is beslist geen rechtvaardige bewindvoerder en te hokjes ingesteld. Hij probeert de ontwikkeling van juist de productiedistricten te marginaliseren, denkende dat mensen dom zijn en hem niet door hebben.
Als een dorp 10 cm onder water staat, slaat de man heel groot alarm om voedselhulp, drinkwater, kledinghulp enz, zonder dat er ook maar een dorpeling gewond of verdronken is. Propaganda voor de BEP met voedselpakketten op staatskosten. De dorpelingen zien het water in de rivier stijgen en hebben alle tijd om zich naar het achterland van het betreffend dorp terug te trekken. Zie daar waar en wanneer het woord ” achterland ” gebruikt moet worden, anders komt dat zo dom/ achterlijk over. Minister Dodson, de vaak op leugens betrapte minister over de kwesties Skalians en Alcoa zou al lang vervangen moeten worden, heer President.
5. De Directeur Grassalco die nog niet eerder een uitgebreide jaarrekeningen over afgelopen 6 (zes) jaren heeft gepresenteerd, heeft in november 2017 ook nog een staatsonderscheiding gehad van President Bouterse. Dat was daarom reeds bepaald niet verdiend en is het zeker afkeurenswaardig. Wie bepaalt de bestedingen van de kapitaalstromen en beleggingen? Is dat niet te vergaand bij dat staatsbedrijf dat ongekend veel vrijheid heeft en zelfs kapitalen zou kunnen wegsluizen? “Bringing prosperity to the surface” zonder een kubieke meter zelf te mijnen o.a. via boorwerk enz ? Is de “Prosperity “voor een selecte groep of voor een politieke partij, of voor het totale volk? Publieksgeheim.
Uit de jaarrekening moet ook de kwaliteit van het management blijken, bestedingen van royalties, sponsoringen, dienstreizen en wegsluis. We zullen niet volstaan met een verkorte balans. Grassalco is niet het bezit van enkele toppers van de NDP. En ook nog een propagandamachine van de NDP. Waarom grijpt Pres die ook de NDP voorzitter is, niet in? Omdat de steenslag van staatsbedrijf Grassalco zo duur is, zou de Regering moeten eisen dat voor verkopen aan het volk de prijs met 15% omlaag moet en voor steenslagverkopen aan overheidsprojecten met 20% korting. Zo hoort dat. Staatsbedrijf moet niet voor te hoge winstbejag gaan en intern saneren.
7. Meneer Henk Herrenberg, 80 jr., de eeuwige ambassadeur, moet nu weg van zijn bedje op kabinet president, De man heeft zij langste tijd gehad, zie hoe politiek en slijmerij betaalt. De man staat bekend als op en top ophitser. Hij heeft heel veel geld verdiend door 38 jaar Bouterse te dienen. De aanstelling van meneer Salomon Emanuels tot de zoveelste raadsadviseur slaat alle records. Kan President Bouterse snelle openheid van zaken geven wie er alllemaal verbonden (geaccomodeerd) zijn aan zijn Kabinet en want men verdient? Hoeveel personeel werkt bij Buro Volkscontacten dat ook onder de President valt?
8. Over de arrogante heer Henk Wip die Hoofd afdeling Verkeer is en beleid ontwikkelt vanuit zijn ivoren toren, zijn er te veel klachten. De man gedraagt zich als een politicus en zou alles beter weten. Hij moet het alleen hebben van foto’s die hij van verkeerssituaties laat maken en niet van praktische problemen in het veld zoals Ephraimszegen/ Latour. Veel risicogevoelige kruispunten worden helaas niet aangepakt voor de snelheid-afbreking met drempels of plateaux vooral op de bekende gevaarlijke snelheidswegen. De vorige minister van OW heer Miranda zei in DNA dat er nog 270 drempels over het hele land zouden worden aangelegd.
9. Als er geen onderzoek en terugvordering komt in de zaak Carifesta , dan moet de staatsadviseur – ondernemer Ivan Graanoogst gauw ontslagen worden. De man moet zich niet ingraven in het beleidscentrum. Hij mocht zich ongecontroleerd jarenlang verrijken dankzij Bouterse en partij.
10. De GLIS- hoofdlandmeter zou ontheven moeten worden; de indruk is bij vele deskundigen, juristen / notarissen, dat de man geraffineerd manipuleert . Ook de Glis- directeur met de Chinese naam is al te lang op die post geweest en zou een heel zwakke controleur-manager zijn. Het broeinest bij Glis op de hoogste etage , moet opgeruimd worden.
De Kamer van Koophandel moet ten spoedigste gedepolitiseerd worden tot weer een neutrale, gerespecteerde en vooral betrouwbare dienstverlener.
Ook de Centrale Bank van Suriname moet zijn onafhankeijkheid herwinnen. Het Volk verloor veelal respect en vertrouwen in deze Moederbank.
President Bouterse had bij herhaling beloofd schoon schip te maken maar het waren tot zover loze beloften. Intussen komt het nog steeds niet los in Suriname, het verloren vertrouwen in deze Regering is nog steeds niet terug. Want Pres. zei ook: “neks no fout” !
Tot slot: 10 hectare grond in Commewijne (en niet in distr Para) aan Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal is een heel grote geste. Dat is heel veel grond om die sportacademies op te zetten. Is zoveel grond daarvoor nodig, of 1-2 hectare? Wie houdt wie voor de gek? Zonder de zegen van President Bouterse zou zijn pleitbezorger De Miranda niet binnen een paar weken de grond krijgen voor een haastig opgezette stichting zonder inhoud en kennis en ervaring om het nivo van een sportacademie te bereiken. Maar het lijkt op een zoveelste beloning aan een handlanger.
Drs. Alirio Samson

error: Kopiëren mag niet!