Opendag Adek: “FMeW kan maximaal 30 studenten accommoderen; 300 aanmeldingen”

1Fmew kan maximaal 30 studenten accomoderen komend schooljaarOp zaterdag 2 juni heeft de Anton de Kom Universiteit haar open dag gehouden. Toekomstige studenten konden wederom \informatie inwinnen over studierichtingen en vakken waarin zij zich wensen te specialiseren zoals dat jaarlijks het geval is. Er was grote belangstelling voor de diverse richtingen en studenten stroomden bijeen om meer te weten over de diverse opleidingen, zoals Economie, Bedrijfskunde, Management, de juridische vakken, Geschiedenis ect. Echter was de grootste aanwas aan studenten bij de Medische Faculteit, die binnen 2 uren reeds 300 geïnteresseerde studenten voorbij zagen komen. Dit is elk jaar het geval zegt Hakiem Lalmahomed, coördinator van de studentencommissie van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW). Lalmahomed, ook zelf student zijnde, stelde het leuk te vinden dat er veel interesse is in de medische studie, maar volgens hem moet men er wel goed over nadenken als Suriname zoveel artsen nodig heeft. Volgens de student kampt de faculteit momenteel met een tekort aan faciliteiten. “De faciliteiten zijn er niet om meerdere studenten te accommoderen. “Het komend collegejaar 2018-2019 kunnen wij als faculteit niet meer dan 20-30 studenten accommoderen, want er is maar 1 grote zaal. We zitten reeds met 60 nieuwejaarsstudenten en zittenblijvers wat het aantal met de komst van 30 studenten op 90 studenten brengt. Colleges verzorgen aan zo een grote groep kan gewoon niet, wat duidelijk te zien is aan de kwaliteit. Men gaat achteruit. We hebben ook niet alle benodigdheden qua practica. Er is een tekort aan microscopen. Vervolgens heeft de nieuwe minister van Onderwijs nog geen beschikking ingediend hoeveel studenten toegelaten mogen worden tot de faculteit.” De angst bestaat dat de minister vanuit haar optiek als kinderpsycholoog elke student een kans gaat willen bieden. Lalmahomed geeft aan te weten dat de student centraal staat en dat elke student recht heeft een studie naar keuze te volgen, echter zal een aanwas van 300 studenten een ramp zijn voor de voortgang van de opleiding.
Hoeveel artsen heeft Suriname nodig
De regering zal een onderzoek moeten instellen in het aantal artsen dat zij nog nodig heeft, zegt de studentencommissiecoördinator. Heel veel studenten willen een medische studie doen. Vorig jaar hebben ongeveer 300 studenten zich aangemeld, alleen al voor de studierichting Geneeskunde, waarvan 60 alleen door zullen gaan. De studie duurt op zich 7 jaar indien alle faciliteiten en zaken in place zijn. Echter zijn er zaken die ervoor zorgen dat de student wel 8-10 jaar over een studie moet doen. Volgens de student ligt het probleem bij het feit dat de junior en senior coschappen alleen in het AZP plaatsvinden. Per afdeling kan er een heel kleine groep studenten voor een select aantal weken de nodige begeleiding krijgen. Voor de Interne Geneeskunde is het 16 weken, waarbij 6-8 studenten slechts stage kunnen lopen. De uitstroom van pre klinisch naar klinisch is zeer groot. “We hebben nu 4 cohorten van 60, wat betekent dat de laatste cohort van 40 al helemaal is uitgestroomd naar het klinische fase en de rest moeten wachten. Er komt dan een wachtlijst en de eerste groep van 60 komt dan onder deze groep. Dit vormt dan hele lange wachttijden voor de studenten.” Vervolgens heeft de studentencommissiecoördinator veel klachten gehad dat de op afdeling Oogheelkunde maximaal 2-3 studenten stage mogen lopen. Dat zorgt ook voor lange wachttijden, want een student die al klaar is met de voorgaande afdelingen zal pas in 2021 voor Oogheelkunde stage lopen. Nog een oorzaak van de lange wachttijden, volgens Lalmahomed, is dat er wel genoeg specialisten zijn om studenten op te leiden maar niet alle artsen binnen AZP bereid zijn om onderwijs te verzorgen. Het zou ook heel veel geld kosten om artsen vanuit andere ziekenhuizen te vragen om de studenten te onderwijzen, alhoewel het Diakonessenhuis zich wel bereid heeft gesteld om enkele studenten op te leiden voor Interne Geneeskunde, Gynaecologie en Kindergeneeskunde. Geld dat besteed zou worden ten behoeve van de kennisoverdracht en gebruikmaking van de faciliteiten.
NK

error: Kopiëren mag niet!