Carl Breeveld: ‘Er moet een verklaring komen omtrent buitenproportioneel handelen politie’

Carl Breeveld
Carl Breeveld
Communicatie is een heel belangrijk middel om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen. Volgens het DOE-assembleelid Carl Breeveld is het heel belangrijk dat er beter wordt gecommuniceerd met elkaar. De parlementariër vindt dat het best op zijn plaats is dat de leiding van de politie met een verklaring komt betreffende het buitenproportioneel handelen van politie-inspecteur Sergio Gentle tegen fotojournalist Regilio Derby. Dit incident voltrok zich de afgelopen week vrijdag aan de Groenhartstraat waar de politie een verdachte heeft doodgeschoten.
Er moet correctie komen
De hardhandige wijze waarop de fotograaf eerst geslagen wordt middels een vuistslag op zijn borst door Gentle en vervolgens geboeid in een snikhete politieauto zonder enige ventilatie moest plaatsnemen, dit wordt door de politicus aangeduid als buitenproportioneel handelen. Hij haalt aan dat deze handelwijze van de politie helemaal niet correct is. En het is vereist dat hier corrigerend opgetreden moet worden. Het is ook een feit dat de foto uit de camera van de fotograaf is gewist door een politiefunctionaris op het politiebureau Nieuwe Haven. Volgens Breeveld is er in Suriname sprake van een vrij redelijke persvrijheid. Het incident van fotograaf Derby beschouwt hij als een geval ‘op zich’. Breeveld legt er wel de nadruk op dat het vereist is dat hiertegen corrigerend moet worden opgetreden.
Politie moet criminaliteit aanpakken ja
Opmerkelijk is dat op social media een stuk van de politiefunctionaris Gentle circuleert, waar hij enerzijds aangeeft dat er over en weer discussies worden gevoerd over het incident met de fotograaf, terwijl anderzijds de criminaliteit aan het toenemen is en gangvorming zich aan het ontwikkelen is. ‘Ja. We moeten kunnen discussiëren over het geval. We leven in een rechtsstaat. Wanneer een politieman in de fout gaat, moet hij aangepakt worden en het is ook de taak van de politie om de criminaliteit aan te pakken.’ De vergelijking die op social media wordt gemaakt, typeert Breeveld als ‘appels met peren vergelijken’. ‘We moeten alle aandacht aan het incident besteden. Er is sprake van oneigenlijk gedrag van de politie. En het is ook de taak van de politie om de criminaliteit aan te pakken’, uit Breeveld.
Derby: ‘Je bent nooit groot om sorry te zeggen’
In gesprek met Dagblad Suriname geeft Derby aan dat hij de volgende woorden heeft geuit tegen Gentle: ‘Sorry comma.’ Volgens Derby was hij zich ervan bewust dat hij niet in de fout was, maar toch heeft hij sorry gezegd. ‘Je bent nooit groot om sorry te zeggen. En ik wist al dat ik niet naar huis zou gaan.’ Maar in het stuk van Gentle op social media wordt de indruk gewekt als zou Derby hebben bekend dat hij in de fout is gegaan. Dit is volgens Derby bezijden de waarheid. Derby vertelt dat zowel aan de Groenhartstraat als op politiepost te Nieuwe Haven, de ondergeschikten en gelijken van Gentle aan hem hebben gevraagd om Derby vrij te laten. Maar Gentle wilde niets horen. ‘Debe sorry yere, a man no wan yere neks’, spraken de ondergeschikten van Gentle tegen Derby op die bewuste dag. Volgens Derby heeft Gentle bij de politie van de Nieuwe Grond, waar Derby is verhoord, verklaard dat Derby het afgebakend lint opzij heeft geschoven om op het erf te komen. ‘Dat is niet waar. Ik was al op het erf, dan pas hebben zij dat lint geplaatst’, zegt Derby met klem. Hij was als eerste fotograaf daar. Ook zou volgens de politieman Derby degene zijn geweest die tegen omstanders zou hebben geschreeuwd dat de verdachte niet meer in leven is en zou hij opruiend bezig zijn geweest. ‘Ik wist niets, of die verdachte in leven was of dood was’, aldus Derby die al 15 jaren fotograaf is. ‘Ik heb op vele plaatsen foto’s gemaakt. Ook bij gevallen van moord, maar ik ben nooit op deze manier met de politie in aanvaring gekomen’, aldus Derby, die aangeeft dat Gentle geen enkel recht had om hem aan te raken en nog minder om hem een vuistslag op zijn borst te geven.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!