Minister Noersalim; “DIV 2 komt wanneer zaken in orde zijn”

De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike Noersalim, gaf ten aanzien van de Documentaire Informatievoorziening (DIV 2)-opleiding aan dat ook deze opleiding door het ministerie zal worden aangepakt. Audrey Hofwijks- Koenders, opleidingscoördinator van de DIV-opleiding, stelde tijdens de certificaatoverhandiging van de vierde groep DIV-opgeleiden dat er is heel veel belangstelling is voor de DIV 1-opleiding. Echter zijn er heel veel mensen die vragen wanneer de DIV 2-opleiding begint. Er zijn geslaagden van 2011, die reeds op het punt staan met pensioen te gaan en het is deze groep die vermoedelijk niet meer zal kunnen deelnemen aan de DIV 2-opleiding. De minister stelde vorig jaar reeds een persoonlijk onderhoud gehad te hebben met het bestuur van GO-opleidingen, waarbij het bestuur heeft verzekerd dat er samen met het Nationaal Archief Suriname (NAS) gewerkt zal worden om invulling te geven aan het curriculum van de opleiding. Volgens Noersalim heeft men deze fase al achter de rug. “Binnenkort zal het projectvoorstel aangeboden worden. De DIV-opleiding komt spoedig als de zaken in orde zijn”, aldus Biza-minister Noersalim. Audrey Hofwijks-Koenders gaf aan de krant te kennen dat de DIV-2 opleiding van start zal gaan en zij bezig zijn met de voorbereidingen hiervan.
Het ministerie van Biza heeft als verantwoordelijke de taak het archief in Suriname te bewaren, alsook de medewerkers van DIV-afdeling toe te rusten met de nodige competenties. Alhoewel archieven niet altijd als prioriteit worden beschouwd door diverse organisaties kunnen beleidsmakers niet ontkomen aan het feit dat archieven onontbeerlijk zijn voor het uitstippelen van beleid, verklaarde de minister onder andere. Het opstellen van selectielijsten heeft als doel de archieven te ordenen en toegankelijk te maken, waarna die overgebracht kunnen worden naar de Nationaal Archief Suriname. De achterstand die de overheidsorganen hebben ten aanzien van de archieven kunnen ingelopen worden indien de overheidsorganen de wettelijke voorschriften met betrekking tot het overbrengen van de archieven in acht nemen. Helaas hebben niet alle ministeries hun projectplan ingediend om diverse redenen, sprak de minister. Vervolgens stelde de minister te hopen dat de DIV-ers op hun afdeling hun bijdrage zullen leveren om de archieven binnen hun ministeries in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen.
NK

error: Kopiëren mag niet!