Vanaf maandag landelijke herregistratie particuliere bussen

Op 14 mei 2018 start het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) weer met een landelijke herregistratie van de particuliere lijnbussen. Dit zal tot en met 7 juni 2018 geschieden. De directeur van Transport, Joyce Blokland-Wijnstein, drukt de bushouders op het hart om deze verplichting na te komen. Bij het niet naleven hiervan zal dit resulteren in het intrekken van de vergunning. Het ziet ernaar uit dat deze aanpak het gevolg is van de constatering van het ministerie dat er malversaties plaatsvinden bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie. Voor Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), is dit inderdaad een onderzoek om vast te stellen hoeveel vergunninghouders actief zijn binnen het particulier vervoer en hoeveel daarvan de brandstofcompensatie toucheren. “Het is een heel goed initiatief van het ministerie om aan de herregistratie te beginnen. Er moet uiteindelijk een nieuw bestand uitrollen, waaraan de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) zich zal moeten houden. Bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie werkt PLO met een oud-bestand van 10 jaren geleden. Vele van die bushouders, die in dat bestand zijn opgenomen, zijn anno 2018 niet meer actief”, accentueert Sahadew-Lall in gesprek met Dagblad Suriname. De landelijke herregistratie zal dus uitwijzen in welke mate PLO een “boevenbendeorganisatie” is. “Behalve de registratie zou er ook een onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) ingesteld moeten worden”, aldus Sahadew-Lall.
KSR

error: Kopiëren mag niet!