Nog veel behoefte aan discussie over ruimtelijke ordening en agrarische industrie

Nog veel behoefte aan discussie over ruimtelijkeordening en agrarische industrie1De Spatial Planners Association Suriname (Spasu) organiseerde onlangs een discussieavond met als titel ‘Ruimtelijke Ordening en de Agrarische Industrie’. De bijeenkomst was goed bezocht (bijkans 100 bezoekers). Planologen en agrariërs waren er echter in de minderheid op deze avond. De ambities die zijn neergezet in de diverse beleidsdocumenten van de overheid zijn een indicatie dat de productie in het algemeen, maar in het bijzonder de agrarische productie en verwerking, een belangrijke rol inneemt bij de ontwikkeling van het land. Suriname heeft de mogelijkheden om uit te groeien tot een exportland van agrarische producten. Dit zal volgens de Spasu alleen mogelijk zijn indien wij de juiste maatregelen en activiteiten uitzetten. Belangrijkste factor voor ontwikkeling van de agrarische sector is de ruimtelijke ordening. Agrarische productie is onlosmakelijk verbonden met grond, grondpotenties en locatie. Er werd een inleiding gehouden door Ruud Souverein, directeur van Suriname Candied Fruit. “Is er wel geschikte grond beschikbaar of gereserveerd voor de land- en tuinbouwproductie, veeteelt en aquacultuur? Zo ja, wat doen wij met het geschikte landareaal? Zo niet, hoe zullen we deze uitdaging overwinnen?”, waren de vragen die in beginsel op programma stonden om beantwoord te worden.
Verschuiving van het onderwerp
De avond ging echter, in plaats van de nadruk op ruimtelijke ordening en de agrarische industrie, meer in de richting van een stuk geklaag over de zwakke positie van de Surinaamse ondernemer om invulling te kunnen geven aan het veel gebezigd begrip ‘voedselschuur’ voor de Caribische regio. Het ging uiteindelijk meer om de agrarische sector in plaats van een samenloop met ruimtelijke ordening. Er werd aan het eind wel geconcludeerd dat de ruimtelijke ordening veel te wensen overlaat, echter meer vanuit blijkbaar emotionele overwegingen. Overwegingen die bij eerdere soortgelijke bijeenkomsten ook zijn geuit, maar nog steeds niet leiden tot een concreet model van aanpak. Enkele stille observers in de zaal waren er ook bij om wat meer diepgang te brengen rond het initieel onderwerp. Geklaagd werd over de diversiteit van het publiek en uiteenlopende, niet relevante commentaren, die de verschuiving van het onderwerp veroorzaakte. “Suriname is door de jaren heen planmatig tot ontwikkeling gebracht. Dat het succes er niet is, is iets anders. Wij kennen de jaarplannen, waarin er een heleboel geld ook in de agrarische sector is gegaan. Wij moeten constateren dat wij een heel zwakke overheid en even zwakke, zo niet zwakkere productiesector hebben”, stelt Iwan Poerschke, die namens de Vereniging van Economisten in Suriname in het panel zat.
Souverein heeft in zijn inleiding echter een duidelijk signaal gegeven dat het wachten op de overheid geen nut heeft. Ondernemers die willen ondernemen, zullen de draad maar zelf moeten oppakken. “Je moet de bereidheid hebben om ergens te gaan zitten en te plannen. De overheid moet een rol spelen, maar niet een leidende rol”, gaf de ondernemer te kennen.
Voor de Spasu is dit niet de laatste bijeenkomst rond dit onderwerp. De behoefte voor het continueren van de discussie werd duidelijk kenbaar gemaakt. De vereniging zal trachten om in samenwerking met de Suriname Business Development Center de discussie voort te zetten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!