Agrariërs kijken uit naar spoedig herstel sluis te Middenstandspolder

De nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, heeft onlangs meegedeeld om de landbouw- en veeteeltgebieden, die getroffen zijn door wateroverlast, op een adequate manier aan te pakken. De agrariërs van Middenstandspolder in het district Nickerie kijken om die reden halsreikend uit naar herstel van de sluis in het voornoemd gebied. Dit vormt tevens de enige afwatering in het Middenstandspolder. Volgens de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) verkeert de sluis onder erbarmelijke omstandigheden, waardoor de lozing van het overtollig water niet optimaal kan geschieden.
“De sluis functioneert al jaren niet goed. Het heeft 2 deuren, waarvan slechts 1 werkt, terwijl die andere geen takel heeft. De rijstboeren van Middenstand zijn momenteel bezig met het oogsten van de padie als gevolg van de late inzaai. Om deze late oogst binnen te halen, is het belangrijk om het overtollige water af te voeren naar de Nickerierivier”, licht Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname toe. Hij accentueert dat het niet naleven van het inzaaischema door de agrariërs het gevolg is van de defecte waterpompen te Wageningen, die door LVV niet tijdig zijn hersteld.
Vanwege de ontstane situatie is er getracht om middels het aanleggen van een dam de wateroverlast te Middenstandspolder te verhelpen. Echter blijkt dit ook geen ideale oplossing te zijn. “Het water kan via de sluis nog steeds niet vrij stromen naar de rivier toe. Die dam heeft namelijk een kleine opening om het water af te voeren.” Hierdoor doet de volksvertegenwoordiger een dringend beroep op de minister om de afwatering op gang te brengen, zodat de oogst van de agrariërs niet verloren gaat. Zoals Kalloe het vaker heeft gesteld, moeten de autoriteiten niet op het laatste moment wachten om een helpende hand te bieden. “In de droge tijd bijvoorbeeld hebben de agrariërs te kampen met zoutwater vanuit de Nickerierivier die in de lozing terechtkomt. Als de sluis compleet hersteld wordt, moet er gezorgd worden voor een goede bediening van die sluis door een sluiswachter. Zo kunnen we voorkomen dat zoutwater binnendringt en dat het overtollig water wegstroomt”, aldus Kalloe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!