Landsbestuur gaat door

Door de media is de conclusie getrokken dat met uitzondering van de coördinator van de regering (minister Arbeid) en de minister van Financiën de andere ministers weg zijn gebleven vanwege de reshuffling die als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Omdat niet genoeg ministers aanwezig waren, kon de wet die de heffingsverhoging van de import van kip regelt, gister niet worden behandeld. Bij het behandelen van een wet dienen ten minste 4 ministers aanwezig te zijn. Het heffingenbeleid berust bij de minister van Financiën en de was er wel aanwezig, evenals de coördinator van de regering die de leiding zou hebben over het regeerteam bij afwezigheid van de president en de vp in DNA. Als er nog 2 ministers aanwezig waren, dan kon de vergadering voortgang hebben gevonden. Door de reactie van de aanwezige DNA-leden van vooral de oppositie heeft de media de conclusie getrokken dat de aanwezigheid van de overige 14 ministers te maken heeft met de reshuffling en een ontevredenheid of gebrek aan interesse. Het is niet bekend welke 2 ministers nog toegezegd hadden aanwezig te zijn op de genoemde vergadering. Uit de reactie van de gemeenschap, met name op de social media, is te begrijpen dat bepaalde ministers in onzekerheid leven, maar de vraag rijst uiteraard of ze weg hadden moeten blijven. Tot de reshuffling wordt van de ministers verwacht dat ze hun werk naar eer en geweten uitvoeren. De taak die ze hebben genomen op hun schouders is er een waarbij men de gelegenheid krijgt om op het hoogste niveau dienstbaar te zijn aan de Surinaamse samenleving. Aangesteld worden als minister behoort men in principe niet in eigen handen te hebben en ook bij het bedankt worden, behoort men niet veel in eigen handen te hebben. De redenen van aangesteld worden en die van ontslag moeten in de democratische samenleving wel duidelijk zijn, waardoor de kiezer wel het gevoel heeft dat er met ratio (met verstand) wordt geregeerd en niet op basis van ‘koffiedik kijken’. We hebben hier de regering al enkele maanden opgeroepen om wat te doen aan de inactiviteit van enkele ministers of het die richting te laten opgaan dat de samenleving te weten komt wat er wel wordt gedaan. De minister van LVV behoort tot die ministers. In een tijd waar de roep en de noodzaak naar diversificatie van de economie luider wordt en internationaal er mogelijkheden zijn om investeringen te plegen in de landbouw en daarmee massaal moderne werkgelegenheid te creëren, hebben we opgemerkt dat de minister steeds heeft gefaald om de potentie van Suriname in het belang van Suriname uit te putten. De inactiviteit op LVV op het hoogste niveau heeft ertoe geleid dat het reëel haalbaar doel van ‘voedselschuur’ verworden is tot een grap. Het is door critici inmiddels vervangen tot ‘cocaïneschuur’. Suriname laat nog steeds de kans voorbijgaan om enkele landbouwbedrijven uit Europa (Nederland, Frankrijk) uit te nodigen om onder soepele voorwaarden hier landbouwbedrijven op te richten in Wanica, Commewijne, Saramacca, Para en Brokpondo en wel gericht op de export. In deze 5 tot 6 bedrijven moet er werkgelegenheid gecreëerd worden in de moderne landbouw en niet onder uitbuitende omstandigheden. De situatie bij de FAI is nooit goed onderzocht en er zijn in DNA niet genoeg vragen gesteld over de omstandigheden waaronder in deze bedrijven wordt gewerkt in Saramacca en in Nickerie. Wat voor levensstandaard biedt de multinational zijn werknemers aan? Is het bedrijf winstgevend en wat is zijn sociaal beleid? In welke mate slaagt deze onderneming erin om welvaart te creëren voor haar werknemers? Hoe ziet de opbouw van het werknemersbestand eruit oftewel hoeveel werkgelegenheid wordt er gecreëerd voor de Surinamer en hoeveel voor de buitenlanders? Is het zo dat Surinamers het niet aantrekkelijk vinden om bij FAI te werken en waarom is dat zo? Er wordt een oliepalmbedrijf opgezet in het oosten van het land en het moet duidelijk zijn hoeveel banen nu en in de toekomst hier zullen worden gecreëerd. Suriname heeft de ruimte voor bedrijven in de landbouw, veeteelt en visserij, maar wel moderne bedrijven waar er op de moderne wijze wordt gewerkt. Door grootschaligheid kan men ervoor zorgen dat toch genoeg werkgelegenheid wordt geschapen. De LVV-minister heeft het kader op zijn ministerie nooit ingezet en zelfs vaker getoond geen respect te hebben voor het aanwezige kader. Dat bleek bijvoorbeeld uit aanstellingen in functies, welke exclusief weggelegd zijn voor onderlegd landbouwkader, waarbij de minister toch kiest voor personen die niet in de landbouw zijn onderlegd en nagenoeg ongeschoold zijn. De minister is heel vaak in verband gebracht met corruptie onder andere in relatie tot Surzwam. Personen die vanwege corruptie op non-actief werden gesteld, werden weer van stal gehaald door deze minister. Ook over de minister van NH hebben we ons kritisch uitgelaten. De reshuffling is naar onze mening niet over de hele linie noodzakelijk, wel een andersoortige aansturing van bovenuit. Nu die toch gaande is, hopen wij dat het landbestuur daarmee niet wordt verlamd voor enkele weken ten nadele van het land.

error: Kopiëren mag niet!