Jitendra Kalloe: “Wanneer zal overheid slachtinrichtingen operationeel maken?”

Het is inmiddels langer dan een jaar dat de ontwerpwet betreffende ‘inspectie van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong’ is goedgekeurd. De voedselveiligheid zou hiermee aanzienlijk verbeterd moeten worden. Echter merkt de volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) op dat na 13 maanden, na de goedkeuring van deze wet, de slachtinrichtingen niet eens operationeel zijn. “Men stelt hogere standaarden vast voor de veiligheid van de samenleving, maar hoe staat het met de basis benodigdheden om dit doel te realiseren? Bij vlees en vleesproducten moeten er voldoende slachtinrichtingen gecreëerd worden, maar deze mogelijkheden ontbreken vrijwel in alle districten. Wanneer is de overheid van plan om de slachtinrichtingen operationeel te maken?”, accentueert Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname.
Om een dergelijke wet inhoud te geven, dienen de autoriteiten eveneens zorg te dragen voor kundige inspecteurs, die het reilen en zeilen op de slachtinrichtingen in de gaten kunnen houden. Ook dient de veeteeltcapaciteit vergroot te worden. “Er zijn nog tal van mensen die geen grond kunnen krijgen voor het beoefenen van veeteelt; er zijn 40.000 tot 50.000 runderen nodig om het slachthuis operationeel te houden.” In het district Nickerie bijvoorbeeld is het centrale slachthuis al geruime tijd niet operationeel. Om dit zover te krijgen, is er een investering van SRD 1,2 miljoen vereist, stelt Kalloe.
Hij voert aan dat het oude slachthuis van dit district niet meer bruikbaar is. “Er is sprake van een onhygiënische toestand. Doordat dit slachthuis langs de rivier ligt, loopt het onder water. Op sommige momenten kan je niet eens naar binnen gaan.” Om die reden was er bijkans 4 jaren geleden een nieuwe slachthuis opgezet te Zeedijk. “Dit was al in een vergevorderd stadium, maar juist de faciliteiten ontbreken om te kunnen slachten. Ook hier zijn de materialen, middelen en manschappen niet aanwezig om het vlees en de vleesproducten te keuren”, aldus de volksvertegenwoordiger.
KSR

error: Kopiëren mag niet!