Bewustwording begint thuis

2Wil je bewustwording creëren moet je thuis beginnen1
2Wil je bewustwording creëren moet je thuis beginnen2Gisteren is in de Congreshal een workshop gehouden door The Positive Movement Suriname (TPMS), met als titel ‘Biologisch en organisch telen in Suriname’. Het thema handelde over moes- groentetuinen. De overheid was heel goed vertegenwoordigd tijdens de workshop. Buiten de TPMS voorzitter Clyde Ford waren de sprekers onder andere de voorzitter en ondervoorzitter van de DNA (Jennifer Simons en Melvin Bouva), de ministers van LVV, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en de directeur van Handel Industrie en Toerisme. Landbouwdeskundigen Iwan Wijngaarde en Cor Kriek, een vertegenwoordiger van LVV en een landbouwer hebben de organisch/biologisch verantwoorde teelt in Suriname nader belicht.
Ford begon zijn betoog door aan te geven dat de workshop werd aanbevolen door de DNA. De organisatie moest in dit kader structureel en inhoudelijk aangeven waarmee zij bezig is. Ford die hieraan gehoor heeft gegeven, zegt dat ‘als je bewustwording wil creëren je thuis moet beginnen’. ‘Zelfredzaamheid is het grote doel van de organisatie, waarbij de samenleving bewust gemaakt moet worden gezonder te eten en dat dit alleen mogelijk is door zelf te planten. Dankzij de bemiddeling van de ondervoorzitter en tevens adviseur van de stichting, Melvin Bouva, werd dit plan gebracht naar de minister van LVV, die de stichting de nodige ondersteuning biedt.’ Ford benadrukt dat er een mindshift moet komen dat we als land zelf die verandering kunnen brengen. Vandaar dat hij alle landbouworganisaties oproept zich te bundelen om ervoor te zorgen dat landbouw de derde inkomstenbron wordt voor Suriname en dat we ook die voedselschuur worden van het Caribisch gebied wanneer het gaat om het produceren van gezond voedsel.
In een tijd waar er veel wordt geklaagd over wat er niet goed gaat, vindt DNA-ondervoorzitter Bouva tevens gecommitteerde ondersteuner van TPMS, het lovenswaardig dat jongeren onder aanvoering van Ford werken aan het creëren van zelfredzaamheid onder de samenleving. De positieve instelling van de stichting heeft hem bijzonder aangesproken. “Alleen met een houding van ‘doen wat we zeggen en zeggen wat we doen’, kunnen we goede resultaten bereiken. Ik ben zelf bezig met een traject onder scholieren om hen bewust te maken van nationale symbolen”, zegt Bouva. Hij is van mening dat er meer gewerkt moet worden naar die bewustwording naar datgeen we in Suriname hebben. Minister Pengel gaf aan zich ook terug te kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting. Middels het moestuinenproject kunnen er niet alleen economische, maar ook voordelen ten aanzien van de gezondheidssector gehaald worden. Een gezonde levensstijl, in het bijzonder een gezond voedingspatroon met producten die je zelf uit de tuin haalt, werken preventief tegen ziekten. De Volksgezondheid-minister geeft aan dat er meer gewerkt moet worden aan het preventieve aspect binnen de gezondheidssector dan ziektebestrijding. Dit werd ondersteund door DNA-voorzitter Jennifer Simons, die aangaf het schandalig te vinden dat ongeveer 80% van ‘s landsinkomsten gebruikt wordt om voedsel in te kopen. Simons gaf dan ook aan te vinden dat voordat wij werken aan een voedselschuur we ervoor moeten zorgen dat ‘onze eigen mensen genoeg voedsel hebben’.
NK

error: Kopiëren mag niet!