OBS: “School en NVB-vervoer vanaf maandag compleet lam”

Het feit dat het bestuur van de Organisatie voor Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), keer op keer de overheid moet attenderen op het tijdig nakomen van de gemaakte financiële afspraken, mocht niet baten. Zoals reeds was aangekondigd, is het schoolvervoer vanaf maandag ernstig in gevaar. Deze keer spreekt het OBS-bestuur niet in termen van een overmachtssituatie, maar van een totale lamlegging. Daaraan zullen ook de bus- en boothouders van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) participeren. De betreffende autoriteiten hebben namelijk wederom hun financiële verplichtingen jegens hen niet voldaan; de loonsverhoging van 40% heeft nog steeds geen gestalte gekregen, terwijl de tariefaanpassing sedert 21 juni 2017 is vastgelegd in een principeovereenkomst.
Na de vele onderhandelingen tussen de regering enerzijds en het OBS-bestuur anderzijds, was er een compromis bereikt over de uitbetaling van 25% aan loonsverhoging in plaats van 40%. Dit voorstel kwam overigens vanuit de autoriteiten. OBS, die structureel water bij de wijn heeft gedaan om eventuele stagnaties binnen het onderwijs te voorkomen, zit voor de zoveelste keer met de gebakken peren. De exorbitante verhogingen van vrijwel alle goederen en diensten, vooral van de broodnodige brandstof, heeft de schoolvervoerders en NVB-vervoerders in een lastig parket gemanoeuvreerd. Daarom hebben zij tijdens hun algemene ledenvergadering (alv) van 3 februari 2018, nu dus een maand geleden, harde eisen gesteld. Zo was er een motie aangenomen, waarbij die tariefaanpassing van 25%, voor zowel januari als februari, uiterlijk eind februari betaald moest worden, alsook een subsidie voor deze 2 maanden. De regering heeft verzuimd om hieraan gehoor te geven, met alle gevolgen van dien.
Kenneth Themen, voorzitter van OBS, vertelt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij zo een opstelling vanuit de autoriteiten niet had verwacht. “Die 15% loonsverhoging, die overblijft uit de 40%, zou al later uitbetaald worden. Alleen die 25% samen met de terugwerkende kracht (twk) van 2 maanden moest ingelopen worden. Maar we hebben gemerkt dat er noch bij NVB noch bij schoolvervoer enige vooruitgang in de zaak is gekomen!”, vertelt de verhitte OBS-voorzitter. Na de uitvoering van deze afspraken zouden er nadere regelingen getroffen worden voor de volledige tariefaanpassing, echter blijkt dat de kwitanties van de OBS-leden gebaseerd zijn op het oud tarief. “Tot en met afgelopen zondag hebben we gewacht. Bij de schoolvervoerders is zelfs het oude tarief, welke vanaf het jaar 2012 gehanteerd wordt, niet eens gestort. Dus vanaf maandag zal geen enkele bus en boot van het schoolvervoer en van NVB ingezet worden; alles zal compleet plat liggen totdat de regering haar verplichtingen nakomt”, aldus Themen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!