SOC start met technische meetings met lidbonden

SOCHet Surinaams Olympisch Comité (SOC) is per donderdag gestart met technische meetings met haar lidbonden. Deze meetings waren reeds aangekondigd bij de kennismakingsbezoeken vorig jaar met de lidbonden en bij de “opo yari bijeenkomst” in de maand januari van dit jaar. In eerste instantie was de planning om een congres te houden waarin alle bonden zouden participeren, maar uiteindelijk is ervoor gekozen om de bonden een voor een te ontvangen. Het is de bedoeling dat alle bij haar aangesloten sportbonden, het SOC informeren over hun organisatie, jaarplanning en begroting. Het SOC is financieel niet zelf genererend en is derhalve afhankelijk van haar planning en begrotingen welke ingediend worden bij de overkoepelende organen zoals Panam Sports en Olympic Solidarity. Om te komen tot een goed inzicht en doelmatige planning is informatie nodig van de planning en begrotingen van de lidbonden.
Alle bonden worden in de gelegenheid gesteld een powerpointpresentatie te houden voor het bestuur van het SOC. Uiteindelijk zullen deze presentaties resulteren in afspraken en toezeggingen die het SOC met deze leden zal afstemmen. Het SOC zal een jaarplan met bijbehorende begrotingen indienen, waarna de verkregen fondsen naar rede van billijkheid en functionaliteit ter beschikking gesteld zullen worden aan de leden.
Van de 17 lidbonden hebben 15 zich aangemeld voor hun bijdrage. Deze meetings zijn uitgezet over 6 dagen in het SOC huis, Olympic House, waarbij iedere organisatie een uur de tijd heeft omzich zo goed en uitgebreid mogelijk te presenteren. De Surinaamse Basketbal Associatie (SBA) en de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) waren op donderdag 8 februari als eerst aan de beurt. De vertegenwoordigers van beide organisaties presenteerden een goede uiteenzetting van hun organisaties en gaven ook tegelijkertijd aan de uitdagingen waarmee zei te maken hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden en de ambitieuse plannen. Gedurende de presentaties werd ook duidelijk aangegeven waar de bonden de inzet en of ondersteuning van het SOC nodig zullen hebben. De eerste technische meetings zijn goed verlopen en het bestuur van het SOC verwacht dat de overige gesprekken ook vlot zullen verlopen.
Middels deze stap wenst het SOC een juiste richting te kiezen ter ontwikkeling en ondersteuning van de olympische sporten in Suriname. Het SOC verwacht dat met gezamenlijke inspanningen van de lidbonden het einddoel om top prestaties op internationaal niveau te behalen, wordt bereikt.

error: Kopiëren mag niet!