OWT&C zal ordening taxiwezen en illegale pendelbussen aan orde stellen

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is volgens woordvoerder Raul Swedo druk doende de aanpak van illegale pendelbussen en de regulering van het taxiwezen in Suriname ‘in de ether te gooien’. Het ligt in de bedoeling dat deze twee onderwerpen zo meteen in de Raad van Ministers besproken worden. Er kan echter nog niet worden aangegeven wat er precies besproken zal worden en wat de verwachte snelheid is richting regulering. Vast staat dat het ministerie er wel werk van wil maken. Over de pendelbussen die illegaal komen op trajecten van andere legaal opererende bussen, wordt al geruime tijd geklaagd. Ook de aanwezigheid van de politie in het veld schrikt de illegale jongens niet af. Bushouders zelf roepen daarom naar een stuk strakkere regelgeving op dit gebied, om deze illegale groep uit het veld te ruimen. Over het taxiwezen echter is tot nu toe niets bij wet of regelgeving vastgelegd. Taxichauffeurs en ook de Vereniging van Taxihouders klagen al jaar en dag over zogenaamde ‘illegale’ taxi’s die aan hun brood komen. Echter moet benadrukt worden dat vanwege het gemis aan regelgeving deze zogenaamde ‘illegale’ taxi’s, niet als illegaal kunnen worden beschouwd.
Glenn Ramadhin, voorzitter van de Vereniging van Taxihouders, bracht onlangs onder de aandacht dat er zogenaamde taxichauffeurs zijn, die momenteel rijden met valse stickers van bestaande taxibedrijven. Hij sprak voor Tourtone Taxi (1690), die al geruime tijd klachten ontvangt van klanten die met deze auto’s meerijden. Ramadhin verwijs hierbij naar de naam Netwerk Taxi 1600 dat wordt gebruikt bij de transportdienstverlening. “Deze mannen hebben gewoon de stikkers van bestaande bedrijven genomen en een nummer erop geplaatst. Ook met het nummer van 1660 spelen deze mannen. Men haalt gewoon de nul weg en zet in de plaats daarvan een Q. Klanten letten niet op en stappen zo in de desbetreffende voertuigen”, zei de voorzitter. Ramadhin vindt dit een kwalijke zaak. Hier worden niet alleen de klanten de dupe van, maar ook de bedrijven die hun best doen om hun klanten de beste prijzen aan te bieden.
Tot nu toe is er wat dit deel betreft wel duidelijkheid te verkrijgen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Er zijn vooralsnog maar 15 verkorte nummers uitgegeven aan taxibedrijven (data januari 2018. Bron: TAS). Die zijn: 1660 (Taxi Centrale), 1661 (Mavi’s Taxi), 1665 (Quality Transport Car Rental and Taxi Service), 1667 (Dhr. Hoelas), 1668 (X-Clusive Airport and Taxi Service Ebicilio), 1669 (Zorg en Hoop Taxi), 1670 (Zappa’s Taxi) 1675 (Garage Atmo), 1677 (Shashe’s Taxi), 1679 (Semac Suriname Taxi), 1680 (Ulstrel Taxi), 1681 (Krishan Car Rental), 1685 (Pamela’s Taxi), 1688 (Hertog Taxi) en 1690 (Tourtonne’s Taxi).
Echter variëren de prijzen tussen de verschillende taxi’s onderling sterk. Het is tevens van belang rekening te houden met de veiligheidsaspecten van zowel de klanten als de taxichauffeurs. Deze zaken maken het noodzakelijk dat de regering het taxiwezen ordent. Voor het exploiteren van een taxibedrijf of het uitoefenen van het beroep van taxichauffeur is er momenteel geen vergunning vereist. Volgens het ontwerp van de Taxiwet van 2 mei 2012 zou de minister belast met het taxiwezen voorwaarden kunnen vaststellen voor het in aanmerking komen voor een vergunning. Dat is momenteel duidelijk niet het geval. Zowel de prijs als een deel van de klantenservice wordt bij deze wet vastgelegd. De tarieven voor taxivervoer per verreden kilometer kunnen door de minister bepaald worden, na overleg met de taxi-organisaties. Tarieven zouden volgens dit concept van de wet bij beschikking moeten worden vastgelegd.
Vanwege globalisering en liberalisering vinden critici dat het vergunningenstelsel afgebouwd óf vereenvoudigd moet worden of moet worden afgeschaft. Als het gaat om bepaalde bedrijfsmatige activiteiten wil de Staat echter zaken in de gaten houden, om na te gaan of zaken verlopen zoals de overheid dat wenst. Het is volgens andere critici dus goed om een vergunningenstelsel te hebben, waarbij vergunningen onder bepaalde voorwaarden verstrekt worden. Er moet controle kunnen worden uitgevoerd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!