OBS en commissie openbaar vervoer bereiken compromis

(Her)registratie schoolvervoer van start

De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) heeft tijdens het onderhoud met de Commissie Ordening Openbaar Vervoer van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) op dinsdag enkele afspraken gemaakt ter voortzetting van het onderzoek naar vermoedelijke spooktrajecten. Het is gebleken dat de trajectgegevens, die door het Onderwijsministerie verstrekt zijn aan de commissie, niet juist zijn. “Hierdoor had men spooktrajecten aangewezen. Het probleem is dat een heleboel kinderen niet geregistreerd zijn. Ze beschikken dus niet over een kaart”, licht Kenneth Themen, voorzitter van OBS, in gesprek met Dagblad Suriname toe. Het ontbreken van een registratie of kaart wordt overigens als ongeldig aangemerkt. Zo vindt de commissie dat tal van bushouders slechts enkele leerlingen vervoeren, terwijl er voldoende kinderen in de bussen zitten. Het onderzoek zal dus gecontinueerd worden nadat de schooljeugd opnieuw geregistreerd is. Hiertoe zal OBS zijn volledige medewerking verlenen.
Volgens Themen betreft het kinderen van verre districten en het binnenland die de registratieplicht niet hebben voldaan. “We hebben samen met de commissie het besluit genomen om de registratie binnen een week opnieuw te verrichten.” De schoolvervoerders hebben de verantwoordelijkheid om de registratieformulieren naar de scholen te brengen, waarna de schoolleiders erop zullen toezien dat dit correct wordt ingevuld. “Zo weet je dan precies hoeveel kinderen per traject worden vervoerd.” In deze fase komt het verstrekken van de kaarten niet aan de orde. “Er komt eerst een registratie via de scholen, daarna zal men nagaan hoe de kinderen over een kaart kunnen beschikken. Na de registratieperiode is het onderzoek van de commissie dus gebaseerd op de realiteit.” Aan het schoolvervoer zijn er kosten verbonden, die waarschijnlijk een drempel vormen bij de registratie. Themen deelt mee dat er per kwartaal SRD 7.50 betaald moet worden per kind. “De totale kosten zijn SRD 10 voor een kaart en SRD 2.50 per maand. Als je geen kaarten meer koopt, val je uit het systeem”, aldus Themen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!