NH hoort niets meer van waterexporteur Amazone Resources

De beschikbaarheid van gezond drinkwater is een noodzakelijke schakel in de sociaaleconomische ontwikkeling van de samenleving. Drinkwater is een onmisbare voorwaarde bij vooral de preventieve gezondheidszorg. Bij de uitvoering van het waterbeleid in 2017-2021 is een van de prioriteiten van de regering het opzetten van een aantal nieuwe drinkwaterfaciliteiten. Bestaande en/of oude faciliteiten in beheersgebieden moeten gerenoveerd of onderhouden worden.
Daarnaast dienen er een aantal wetsproducten in werking te treden. Het gaat om de wetsontwerpen “Toezicht Drinkwaterkwaliteit”, “Grondwaterwet”, “Grondwaterbeschermingsgebieden” en “Waterautoriteit Suriname”.
Er zullen volgens het Ontwikkelingsplan 2017-2021 een ‘Nationale Water Marketing en Export Strategie’ en een ‘Integrated Water Resources Management System for Suriname’ worden ontwikkeld. Deze strategieën zullen vooral richting moeten helpen geven aan het nationaal integraal waterbeleid.
Uit gesprekken met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, blijkt dat de regering vooralsnog met geen enkel bedrijf in onderhandeling is over het deel van waterexport. Amazone Resources had niet lang terug getracht haar intrede te doen op de Surinaamse markt. Die blijkt nog steeds niet in de gelegenheid te zijn om de waterexport op te starten. Het ministerie heeft eerder aangegeven dat het bedrijf veel huiswerk had. Er moest een milieueffectenstudie worden uitgevoerd. Amazone Resources heeft geruime tijd niets meer van zich laten horen. “Wij hebben niks meer van hen gehoord”, zegt Dodson aan de krant.
Hij deelt wel mee dat de voornoemde waterwetten inmiddels richting de Staatsraad zijn. Vervolgens dienen die het parlement te bereiken voor de keuring.
Dodson benadrukt dat ondanks er niets te horen is van Amazone Resources, er wel werk van gemaakt wordt om het deel van de waterexport te reguleren. “De wetten zoals wij hebben aangekondigd, komen met staatsbesluiten. Wij zullen de commerciële activiteiten bekijken”, aldus Dodson. Om op de markt te kunnen opereren, zou Amazone Resources het milieueffectenrapport ter beoordeling moeten presenteren. De resultaten van dit rapport zijn van belang om uiteindelijk vast te kunnen stellen als de operaties wel kunnen worden toegestaan. Dit was al vastgesteld in een situatie, waar waterexport bij wet nog niet gereguleerd was.
De vraag als waterexport duurzaam is voor Suriname of gezond is voor onze waterbronnen, milieu of de samenleving (ook toekomstige generaties) is nog steeds niet beantwoord. Het onderwerp van waterexport was volgens het Water Forum Suriname (WFS) één waar er voorzichtig mee moet worden omgegaan. “Wij kennen dit niet. Wij hebben nooit water geporteerd. Ook in de wereld heb je niet veel landen die water exporteren. De effecten van het onttrekken van water aan jouw eigen watervoorraden is dus voor Suriname vrij nieuw”, zei Manoj Hindori van WFS in een eerder interview aan de krant.
Hij onderdrukte het echter niet dat waterexport positieve perspectieven biedt aan de Surinaamse economie. Een aantrekkelijke bestemming voor financiering zou hij het pas noemen als er inderdaad duidelijkheid komt in de effecten op zowel sociaal gebied als ons op het milieu. Op dinsdag 22 november 2016 is het laatste grote onderdeel van de testvaart met een flex-tank van Amazone Resources gelanceerd, het transport van zoetwater vanaf Suriname naar Barbados. Het bedrijf had een techniek ontwikkeld, waarbij zoetwater uit rivieren in grote volumes vervoerd kan worden door het voortslepen van een waterzak. De flex-tank-techniek werd op 17 november 2016 voor het eerst uitvoerig getest in Suriname. De resultaten van deze test zijn niet bekendgemaakt.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!