Dochter DNA-lid mag weer naar school

De rechter in kort geding heeft maandag 22 januari het besluit van het ministerie van Onderwijs opgeschort. Dit wil zeggen dat de dochter van het DNA-lid, die zich schuldig had gemaakt aan diefstal, de school weer mag bezoeken. Zij was vanwege een diefstal afgeschreven. De magistraat veroordeelde het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om de leerlinge binnen 1 maal 24 uur na de betekening van het vonnis toe te laten tot het volgen van onderwijs, verzorgd door het Natin. De dochter van de parlementariër moet conform het vonnis in de gelegenheid worden gesteld alle gemiste tentamens, presentaties en toetsen alsnog af te leggen. Bij het niet uitvoeren van het vonnis moet de staat een dwangsom van SRD 1000 per dag betalen. Dit bedrag mag uitlopen tot een maximum van SRD 200.000. Het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar. De rechter heeft vrijdag deze zaak behandeld en heeft toen comparitie gelast. Omdat de advocaat van de staat weigerde en op de uitspraak van de rechter wachtte, heeft de rechter dan maar maandag een uitspraak gedaan. De student van de studierichting ‘Medische analyse’ had glaswerk ontvreemd samen met twee andere studenten. Bij de betrapping erkende de studente dat zij inderdaad glaswerk had weggenomen. Zij werd daarna conform de schoolrichtlijnen van Natin samen met de andere twee studenten van school afgeschreven.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!