Muziekopleiding geen garantie voor succes binnen muziekbranche

1Muziekopleiding geen garantie voor succes binnen de muziekbranche1Suriname staat onder andere bekend om zijn diversiteit aan culturen. Die diversiteit uit zich dan ook in verschillende muziekstijlen, welke zeer waardevol en onmisbaar zijn binnen de Surinaamse samenleving. De behoefte aan muziekeducatie in Suriname is toegenomen. Door de jaren heen zijn er verschillende muziekscholen opgericht, waaronder De Nationale Volksmuziekschool Suriname. Het doel van deze muziekschool is, met het oog op de culturele diversiteit en de historie in Suriname, om de muziekeducatie onder jongeren te bevorderen. In haar master thesis, getiteld “Bachelor in de muziek in relatie tot de professionele muziekbranche in Suriname”, heeft Charmain Belfor aandacht besteed aan dit onderwerp. De ondertitel bij dit onderzoek was: “De loopbaanperspectieven van de alumni van het Conservatorium Suriname in verhouding tot de reële muziekbranche in Suriname”. Deze thesis is geschreven in het kader van haar afstuderen aan de opleiding Master in Business Administration (MBA), met de specialisatie in Strategic Management & Organization aan de IBW University.
Aanleiding
Dat er vrij weinig bekend is over de behoefte naar professioneel opgeleide musici op de arbeidsmarkt, is voor Belfor de directe aanleiding geweest voor het schrijven van deze thesis. Sinds het bestaan van het Conservatorium Suriname in 2011 is er geen toetsing geweest met betrekking tot de toegevoegde waarde van professioneel opgeleide musici binnen de arbeidsmarkt. Dat de eerste acht studenten afgestudeerd zijn in 2017 was een primeur. In dit onderzoek zijn ook de eerste acht alumni van het Conservatorium Suriname met betrekking tot hun arbeidspositie binnen deze maatschappij belicht.
Alumni
Gelet op de belangrijkheid van muziek binnen de verschillende branches, kon Belfor stellen dat er voldoende loopbaanperspectieven voor de alumni van het Conservatorium Suriname zijn binnen de muziekbranche in Suriname. Om de onderzoeksvraag te toetsen, is er nagegaan in welke mate de huidige alumni zich binnen de muziekbranche ontplooit. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat zeven van de acht alumni, als fulltime musici werkzaam zijn binnen de muziekbranche en één daarvan als parttimer. De instrumentalisten profileren zich overwegend binnen de profielen van sessie muzikant, solist en docerend muziekprofessional.
Erkenning en waardering
Uit de antwoorden van de vragenlijst voor studenten van het Conservatorium Suriname is gebleken dat de studenten ook verwachtingen hebben ten opzichte van de muziekbranche in Suriname. Er moeten voldoende arbeidsmogelijkheden voor parttime als fulltime musici zijn. Erkenning en waardering van de professioneel opgeleide musici in Suriname was een veelvuldig terugkerend antwoord. Ook bescherming en begeleiding van audio- en videoproducties vinden de studenten belangrijk. Verder vinden zij professioneel ingerichte venues voor musici belangrijk, omdat dit een bijdrage zal leveren aan de kwaliteit van de muziek.
Vernieuwingen
Muziek heeft een dynamisch karakter, gelet op de verschillende genres en afwisseling van artiesten. Het is daarom belangrijk dat de musici inspelen op de vernieuwingen binnen de muziekbranche, maar ook is het belangrijk om op de vraag vanuit de muziekbranche in te spelen. Met vernieuwingen wordt de digitalisering bedoeld en met de vraag vanuit de muziekbranche wordt bedoeld de verschillende genres waar men behoefte aan heeft. Als musici niet goed hierop kunnen inspelen, zullen de arbeidsmogelijkheden complexer worden.
Garantie
Uit het onderzoek is gebleken dat naast de professionele muziekopleiding aan het Conservatorium Suriname voltooid te hebben, dit nog geen garantie is om succesvol te zijn binnen de muziekbranche. Er wordt meer van de artiest verwacht dan alleen zijn/haar muzikaliteit en kennis. Ook de Surinaamse overheid en de particuliere sector hebben als taak om de muziekbranche in Suriname te structureren, door ondersteunend te zijn aan de alumni bij het organiseren van muziekevenementen, die een bijdrage leveren aan de muzikale ontwikkeling van onze samenleving. Belfor is hiermee de tweede student die afstudeerde van de materopleiding van het IBW University.

error: Kopiëren mag niet!