Jairam: “Negeren scalians duidt op ernstige situatie”

De scalians blijken thans wederom actief te zijn in het binnenland. Alhoewel de Ordening Goudsector (OGS) reeds in kennis is gesteld hiervan, zijn er geen onmiddellijke acties ondernomen om de illegale goudzoekers in de omgeving van Tonka eiland, het stuwmeer en Brownsberg, een halt toe te roepen. De scalians zijn sedert december 2017 gesignaleerd. Voor de landbouwkundige tevens macro-econoom Soedeshchand Jairam is dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Tegenover Dagblad Suriname licht hij toe dat dergelijke activiteiten gepaard gaan met hevige milieuvervuiling wat voor de buurtbewoners, de flora en de fauna veel consequenties met zich mee kan brengen. “Daarnaast wordt het toeristisch aspect eveneens aangetast door die ontoelaatbare activiteiten”, accentueert Jairam. Bij elke vorm van goudwinning is er sprake van een zekere mate van milieuvervuiling, echter is dat bij de illegale gouddelvers nogal extreem; zij nemen namelijk geen enkele voorzorgsmaatregelen in acht. Jairam merkt op dat ondanks de vele gevaren die de scalians veroorzaken, er geen duidelijkheid is wie erachter schuilt. “Dit is een ernstige zaak; hoe weet men niet van wie het is?” De macro-econoom is totaal verbluft dat zulke omstandigheden zich ongehinderd voordoen. Hierdoor vreest hij dat andere vormen van illegale activiteiten op den duur eveneens gestalte kunnen krijgen, aangezien de autoriteiten geen duurzame maatregelen treffen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!