Staatsolie merkt al positieve spin-off olievondsten Guyana

Vrees voor negatieve gevolgen zit er ook in

Dave Abeleven, directeur bij het ministerie van Natuurlijke Hupbronnen (NH), zei onlangs in gesprek met Dagblad Suriname dat de ontwikkelingen in de oliesector in Guyana ook spin-offeffecten hebben op Suriname. “Voor ons land is het toch ook wel goed nieuws. Het moet indicatief zijn dat ook aan de kant van Suriname er toch wel een mogelijk fonds zal worden vastgesteld. Hopelijk binnen niet al te lange tijd”, zei Abeleven.
Uit geologische data kan Staatolie met alle zekerheid stellen dat er ook olie voor de kust van Suriname gevonden zal worden. Ook de lijn van de vondsten in Guyana volgende, blijkt de overtuiging van de oliemaatschappij steeds sterker te worden. “Dit is goed nieuws voor Suriname, omdat het betekent dat het (petroleum) systeem werkt. Dat heeft Guyana al op 6 plaatsen aangetoond. Wij zullen dat ook aantonen”, stelt Staatsolie algemeen directeur Rudolf Elias in gesprek met Dagblad Suriname.
“Tussen de vondsten van Guyana en de landoperaties van Staatsolie te Tambaredjo ligt er nog een heel stuk Suriname. Precies in dat groot stuk Suriname wordt er momenteel naar olie gezocht.” De eerstvolgende bedrijven die voor de kust boringen zullen plegen, zijn Kosmos Energy (blok 45 en 42) samen met partners Chevron en Hess. In 2019 boort Apache hoogstwaarschijnlijk 2 putten in blok 58. Deze boring ligt heel dichtbij een van de vondsten in Guyana.
De overtuiging ziet Elias ook bij de buitenlandse partners, waaronder Exxon Mobil Corporation, die zich heeft ingeschreven voor Blok 59. Exxon Mobil heeft sinds 2015 al 6 olieontdekkingen voor de kust van Guyana genoteerd. Als Exxon Mobil erin gelooft olie voor de kust van Suriname te zullen vinden, versterkt dat het geloof van Staatsolie nog meer. Over het sneeuwbaleffect van de ontwikkelingen in Guyana gesproken, verwijst Elias dus ook naar de bedrijven die zich allemaal bij Staatsolie aanmelden. “Exxon Mobil is niet naar Suriname gekomen, omdat zij Suriname aardig vindt. Zij is in Suriname gekomen omdat zij in Guyana olie heeft gevonden. Zij verwacht dezelfde vondsten in Suriname. Hess is in Suriname gekomen, omdat Exxon Mobil in Guyana olie heeft gevonden”, stelt Elias.
Een spin-off op de industrie in Suriname ziet Elias in de eerste jaren niet. Hij vreest wel voor een negatief effect als Suriname niet snel olie vindt in eigen huis. Elias praat hier over een braindrain vanuit Suriname, naar Guyana. “Uit welke vijver gaat Guyana vissen? Uit de Surinaamse vijver natuurlijk. Wij zijn dichtbij. Wij zijn goedkoop en wij hebben ontzettend veel kennis op het geologisch deel in Suriname. De gevolgen kunnen dus ook negatief uitpakken.”
De vondsten die men daar op dit moment aan het ontwikkelen is, is al een investering van meer dan 5 miljard US$. Ondanks Guyana minder goede petroleum sharing contracten heeft dan Suriname, betekent het dat zij toch met de eerste olievondst (Lisa) al 1 tot 2 miljoen US$ per dag binnen krijgen. Als er een tweede, derde en vierde in ontwikkeling komt, praat je over gigantische hoeveelheden geld die Guyana binnen zal krijgen. Daar krijg je dan een gigantische economische ontwikkeling”, stelt Elias. Die economische ontwikkeling in Guyana zal volgens Elias er zonder meer voor zorgen dat een deel van de industrie uit Suriname zich in Guyana zal vestigen. Daarnaast zal een deel van onze kennis en kunde ook op vertrek staan. Dit is natuurlijk de situatie in geval olievondsten voor de kust van Suriname uitblijven. De eerste put in Guyana (Lisa) is pas tegen 2020 klaar voor inkomstenwerving. Ondanks de geuite vrees, is Elias toch zeer optimistisch over de toekomst van Staatsolie.
“Niemand hoeft zich zorgen te maken over Staatsolie voor de toekomst. Wij maken ons geen zorgen over onze eigen toekomst. Staatsolie zelf denkt dat zij een gouden toekomst tegemoet gaat. Onze verdiencapaciteit (operationele winsten) zijn in de komende 5 jaar tussen de US$ 400-500 miljoen op jaarbasis. Wij verdienen dus echt een heleboel geld. Daarvan gebruiken wij een deel voor het aflossen van onze schulden. Bepaalde schulden zullen wij rangschikken, zodat wij ook geld overhouden voor exploratie in het nearshore gebied”, aldus Elias.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!