Politiekorps in 2017 meer gefocust op crisismanagement

Politiekorps in 2017 meer gefocust op crisismanagement3
Politiekorps in 2017 meer gefocust op crisismanagement1
Politiekorps in 2017 meer gefocust op crisismanagement2In het kader van de jaarsluiting hebben binnen het Korps Politie Suriname (KPS) gisteren 385 bevorderingen plaatsgevonden. Hiertussen behoort ook de bevordering van 7 nieuwe hoofdinspecteurs van politie en 82 nieuwe aspirant politieambtenaren. De procureur-generaal (pg) heeft bij deze gelegenheid ook 6 buitengewone agenten van politie beëdigd.
Het programma was dit jaar iets anders dan normaal. De minister van Justitie en Politie, de pg en de bondsvoorzitter hebben dit jaar geen spreekbeurt gehad. Alleen de waarnemend korpschef Antonio Chin heeft het woord gevoerd. Hiervan was de bond ook op de hoogte. Een specifieke reden hiervoor werd niet gegeven. “De korpschef heeft aangegeven dat hij als gastheer, de vrijheid heeft om invulling te geven aan het programma. Als je dat hoort, heeft het geen zin om te bakkeleien, omdat het niet zal veranderen. Als wij willen communiceren, weten wij wel hoe wij onze boodschap moeten overbrengen. Wij maken geen poeha van het besluit van de korpschef”, zegt Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB).
In tegenstelling tot wat traditioneel bekend is, heeft de korpschef dit jaar geen cijfermatig revue laten passeren over het dienstjaar. Zijn toespraak was meer een algemene, met de focus op het crisismanagement dat binnen het KPS is uitgevoerd. Direct na zijn toespraak en de aanstelling van de 82 aspirant politieambtenaren en de 6 BAVP’ers, verlieten de minister en de pg de ruimte. Het cisismanagement binnen het KPS was bedoeld om te kunnen beschikken over de minimale voorzieningen voor de dienstverlening aan de gemeenschap. In 2017 lag de nadruk van het korpsbeleid rond de thema’s HRM, verder ontwikkeling van het directoraat Beleidsvoorbereiding en Beheer, basispolitiezorg en verkeer en politie en samenleving. “Vanwege het voortdurend bezig zijn met crisismanagement is het ons in onvoldoende mate gelukt om structureel aandacht te schenken aan de gestelde doelen”, stelt de korpschef.
Er is wel gewerkt aan het gefaseerd wegwerken van de achterstand in bevorderingen. Die zullen medio 2018 al moeten zijn weggewerkt. De her-allocatie van de beperkte middelen binnen het KPS wordt effectief ingezet. Het gefaseerd uitvoeren van mutaties binnen alle structuren van het KPS heeft ook aandacht gehad. Dit staat nog hoog op agenda voor het KPS.
In het jaar 2018 zijn prioriteitsgebieden voor binnenlandse veiligheid, overvallen en berovingen, verkeersdelicten, zedendelicten en inbraak. Ook zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vraagstuk van huiselijk geweld en buurtmanagement. Ten aanzien van transnationale georganiseerde criminaliteit zijn de prioriteitsgebieden, drugsdelicten, mensenhandel en mensensmokkel, witwassen en cybercrime.
Hellings, nu een nieuwbakken inspecteur tweede klasse, is ongeacht de gerealiseerde zaken door de bond, niet tevreden. “Wij zijn van mening dat we met wat meer bereidwilligheid van de partners (werkgever en korpsleiding) meer hadden kunnen realiseren. Het jaar is voorbij. Wij zijn op 1 januari weer ready voor onze 24/7 business”, stelt Hellings.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!