Sova reikt 32 certificaten uit voor beroepsopleiding advocatuur

1Sova reikt 32 certficaten uitWoensdag ontvingen 32 advocaat – stagiaires hun certificaten voor het succesvol afronden van de beroepsopleiding voor de advocatuur. Deze opleiding is sinds oktober 2015 verplicht gesteld voor elke jurist die het beroep van advocaat zou willen uitoefenen en is een initiatief van de Sova en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN). Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), is bijzonder verheugd met deze mijlpaal. De stagiaire is tijdens de opleiding verplicht praktijkervaring op te doen onder auspiciën van een patroon. Dit betekent dat de stagiaires zowel theoretisch als praktisch binnen 24 maanden klaargestoomd zijn als advocaat. Het ligt nu aan de Sova om een verklaring van geen bezwaar uit te brengen. Nadat de cursist met zo een verklaring zijn overige stukken inlevert bij het Hof van Justitie, zal het Hof verder beslissen of hij wel of niet beëdigd zal worden tot beroepsadvocaat. De beroepsopleiding voor de advocatuur is een internationaal erkende opleiding welke opgezet is in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze universiteit is ook het orgaan dat de beroepsopleiding in Nederland verzorgt. De vak-inhoud is up-to-date en voldoet aan internationale eisen. De tweede opleiding begint op 19 januari 2018 met een symposium. Hiervoor hebben zich intussen al 26 juristen aangemeld. Monorath benadrukt dat de Sova de eerste opleiding ook zal evalueren.
Kwart miljoen euro gekost
In 2004 werd de advocatenwet aangenomen en was de beroepsopleiding een feit. In de praktijk bleek dat die wet enkele onvolkomenheden in zich had welke de beroepsopleiding hinderde. In 2014 werd de advocatenwet gewijzigd en in maart 2015 werd de gewijzigde advocatenwet afgekondigd. Aangezien de Sova en de SJSSN decennia samenwerken, werd er reeds in oktober 2014 begonnen om tezamen mogelijkheden te verkennen en uit te diepen om de beroepsopleiding vorm te geven. De SJSSN heeft toen een twinningsvoorstel ingediend om de vormgeving en de inhoud van de opleiding samen te stellen, welke ook is goedgekeurd. Daaruit is toen een kwart miljoen euro ter beschikking gesteld om de opleiding op te starten. In oktober 2015 is uiteindelijk een aanvang gemaakt met 56 advocaat – stagiaires, waarvan 32 gisteren hun certificaten in ontvangst mochten nemen. De resterende 24 moeten nog enkele vakken afronden. Alle cursisten moesten volgens de deken 10 modules afwerken. “Van beroepsethiek en beroepsattitude tot simpele zaken als belasting- en echtscheidingsrecht”, aldus Monorath. De opleiding geldt niet voor stagiaires die zich voor de inwerkingtreding van de advocatenwet bij het Hof van Justitie hebben aangemeld en reeds de helft van cursussen hebben gevolgd.
Uitdagingen
Monorath benadrukt dat de opleiding zowel voor studenten, docenten en de Sova verschillende uitdagingen heeft gehad. Een van de uitdagingen was dat cursisten moesten werken in een Digitale Leeromgeving (DLO). “De studenten en docenten moesten worden ingewerkt om huiswerkopdrachten te hebben, maar ook hoorcolleges te hebben. De huiswerkopdrachten moesten dan op tijd en binnen een bepaald tijdsbestek ingediend worden, waarna de docent het dan online ging evalueren. Dat werd dan op het volgende hoorcollege de bespreking van de casus.” Een andere uitdaging was dat gelet moest worden op vrijstellingen, geldigheidsduur van certificaten en modules, terwijl ook het stageplan moest worden geformuleerd en goedgekeurd.
FR

error: Kopiëren mag niet!