Balram Soemeer: “Er is nog geen resultaat”

Balram Soemeer
Balram Soemeer
Het VOS-Directeurenberaad is woensdag ontvangen door vicepresident Ashwin Adhin rond de kwestie waarbij de directeuren het vertrouwen in minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben opgezegd. “Er is nog geen resultaat”, zegt Balram Soemeer, voorzitter van het VOS-Directeurenberaad om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname. Soemeer, die tevens directeur is van het Miranda Lyceum, wil echter niet aangeven of het actiemodel van de leraren is aangepast. Vernomen wordt dat de vicepresident het beroep heeft gedaan om persstilte in te bouwen rondom deze kwestie. Door de staking van de leerkrachten en de directies hebben de schoolonderzoeken (so) die op de vwo-scholen gaande zijn, geen voortgang gevonden. Studenten van het Miranda Lyceum kregen bij monde van Soemeer te horen dat alle so’s en repetities tot nader order zijn uitgesteld. Op de AMS kregen de examenkandidaten te horen dat als er geen oplossing komt, de so’s van vóór de vakantie tot nader order zijn uitgesteld. Ook op andere middelbare scholen als havo en de kweekscholen zijn so’s en repetities uitgesteld. Tegen tien uur ’s morgens was er een leegloop op de meeste middelbare scholen.
Actiemodel: 7.00 uur tot 13.00 uur in lerarenkamer
Naast het Directeurenberaad hebben ook de besturen van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) middels een aparte schrijven op 12 december naar president Desi Bouterse het vertrouwen in de Onderwijsminister opgezegd. Leraren op de vos hanteren het actiemodel van de BvL waar tegen 7.00 uur op de scholen wordt aangemeld en tot 13.00 uur in de lerarenkamer wordt gezeten. Doordat de klassen zonder leerkrachten zitten, is besloten de studenten naar huis te sturen. Het onderwijsveld is zeer ontstemd over de volgens hen grove onwaarheden die de bewindsman eerder deze week heeft aangekondigd in het parlement. De vos-directeuren zijn vooral niet te spreken dat het Imeao, waar momenteel een probleem is met het toekennen van vergoedingen voor sectie- en intersectievoorzitters, als een ‘njan patu’ door de minister in de DNA is beschreven. Ook vinden zij dat er een vertekend beeld door hem is gegeven over de lesurenvergoeding van deze leraren.
Woorden ‘njan patu’ teruggenomen
De minister heeft in De Nationale Assemblee dinsdagavond de brief die hij heeft geschreven aan de vos-directeuren voorgelezen. Hij merkte op dat hij op geen enkel vlak een conflict of ruzie heeft met het VOS-Directeurenberaad. “Wanneer je minister bent, ben je rap van tong. Misschien zijn bepaalde woorden misplaatst. Ik heb via via begrepen dat ze zijn gevallen over woorden van njan patu. Dan neem ik die woorden terug”, stelde de bewindsman. De directeuren voelen zich nog steeds gekrenkt door uitspraken gedaan door de bewindsman. Zij vinden dat de minister een publieke rectificatie moet plegen. Vanwege het feit dat er geen vertrouwen meer is in Peneux, ziet het onderwijsveld hem niet meer als gesprekspartner. Alle gesprekken zullen nu met de vp worden gevoerd. Bij het ten perse gaan van de krant was de minister niet bereikbaar voor commentaar.
FR

error: Kopiëren mag niet!