Benadeelde wacht al een jaar op schadevergoeding

1Benadeelde wacht al een jaar op schadevergoeding (1)Het is precies een jaar geleden dat de groenteaanplant van Krishnasharma Harnam door geiten is aangevreten. Tegenover Dagblad Suriname deed hij zijn relaas. Het is dan ook al een jaar dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Van enige schadevergoeding is helemaal geen sprake. Harnam die woonachtig is aan de Bert van Ravenswaaystraat doet zijn landbouwactiviteiten aan de Kwattaweg in de omgeving van de Vierde Rijweg, maar hij ondervindt enorme last van geiten van een persoon die woonachtig is aan de Brumaweg. ‘En deze persoon, de eigenaar van die geiten, is een politieagent. Hij alleen heeft van die witte geiten. Ik heb al tot zijn vrouw en dochter gesproken. Ik zou vergoed worden voor de schade’, aldus Harnam tegenover Dagblad Suriname. Op die bewuste dag toen Harnam aangifte deed bij de politie van Derde Rijweg, kwam de eigenaar van de geiten ook. Hij was toen een jaar terug de commandant, die zich samen met zijn twee manschappen lager in rang naar de plek begaf. Hij had toen persoonlijk met Harnam afgesproken dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ingeschakeld zou worden voor het opmaken van een taxatierapport naar aanleiding van de schade. En dat hij de benadeelde zou vergoeden. ‘De commandant zei aan mij dat hij de schade zou dekken.’ Helaas, inmiddels is al een jaar verstreken waar Harnam van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Toen hij zich persoonlijk begaf naar het departement van LVV te Kwatta, bleek dat ze niets afweten van een taxatierapport. Inmiddels is ook de eigenaar van de geiten, de politieagent, niet werkzaam op de post Derde Rijweg. Terwijl de aangevreten aanplant van bananen, kouseband, snijbonen, amsoi, kaisoi, tajerblad en sem nog steeds niet is vergoed. ‘Ik heb foto’s en video’s waar mijn aanplant opgegeten wordt door de geiten van de politieman. Hij alleen heeft witte geiten in de omgeving.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!