Bestuursverkiezingen van NPS-kernen Commewijne

De afdeling Commewijne van de Nationale Partij Suriname, onder voorzitterschap van Marlon Budeke, is voorafgaande aan de bestuursverkiezing van 8 NPS-kernen in het citrusdistrict, die binnenkort worden gehouden, bezig de voorbije periode te evalueren en programma’s samen te stellen, waarlangs de NPS verder zal worden uitgedragen. De kern Nieuw Amsterdam heeft het hoofd al gebogen over de vraagstukken en problemen van het district en hoe die aan te pakken. De kernen komen eerst afzonderlijk bijeen om de lijn uit te stippelen, waarna er een gezamenlijke vergadering zal plaatsvinden met het afdelingsbestuur waaronder zij ressorteren. Daarna zal het NPS-hoofdbestuur worden geïnformeerd over de gang van zaken en wanneer de verkiezingen zullen worden gehouden. Er wordt ernaar toe gewerkt om de verkiezingen tegen het einde van het eerste kwartaal te houden.
HD

error: Kopiëren mag niet!