Lachminarain Doebay: “Geen enkele overheid regelt kunstwerken voor jouw perceel”

De situatie aan de Gangaram Pandayweg km 13,5
De situatie aan de Gangaram Pandayweg km 13,5
Landbouwers in het district Saramacca hebben onlangs hun misnoegen geuit over de wijze waarop het staatsbedrijf Staatsolie Maatschappij met hun belangen omgaat in het district. Staatsolie heeft van 24 november tot 1 december 2 duikers vervangen aan de Gangaram Pandayweg km 13,5. Daarbij ging er veel mis, waardoor in de ochtend van 2 december het water begon te stijgen en het gebied onder water raakte. Alle duikers die in verbinding staan met terreinen van Staatsolie zijn volgens de boeren voorzien van afsluitingen voor rivierwater, terwijl die bij de boeren niet zijn geplaatst en zelfs aan de boeren verboden zou zijn dat aan te brengen. Bij de oplevering van de werkzaamheden hebben de boeren Staatsolie gevraagd om de afsluitingen niet te verwijderen.
Echter blijkt de burgervader van het district wel te staan achter dit verbod. Staatsolie deelde mee dat ter ondersteuning van de lokale overheid en als onderdeel van het project “Rehabilitatie van zeven duikers aan de Gangaram Pandayweg”, een lokaal aannemingsbedrijf de afgelopen periode onder supervisie van Staatsolie werkzaamheden heeft uitgevoerd. De boeren zijn volgens het staatsbedrijf door districtscommissaris Lakshminarain Doebay geïnstrueerd om na rehabilitatie geen kleppen meer aan de duikers te plaatsen, maar deze op hun terrein aan te brengen bij de rivierkeerdam. Dit, voor een betere waterbeheersing en ter voorkoming van afbrokkeling van de weg.
De boeren in casu zijn bekend bij de dc. “Degenen die het niet weten: waar ik vandaan kom, wordt er 30.000 hectaren rijst geplant. En niet 50 hectaren. Ik kom uit een rijstdistrict. Ik weet hoe rijst wordt geteeld en hoe de waterhuishouding wordt geregeld. Geen enkele overheid regelt kunstwerken voor jouw perceel.” De overheid moet volgens Doebay er alleen voor zorgdragen dat de watertoevoer en afvoer plaatsvindt. Voor de rest dient de landbouwer zijn/haar perceel in orde te maken. “Jij moet de kunstwerken hebben die het water dirigeert naar en van jouw perceel. Zij willen nu hebben dat de kokers die bestemd zijn voor de Gangaram Pandayweg, werken als kunstwerken voor hen. De duiker onder de weg is alleen om de weg stabiliteit te geven en water erdoor te laten gaan”, stelt de burgervader.
Ik kijk naar alle belangen
De dc merkt op dat deze eis van de boeren uiteindelijk ervoor zorgt dat er vaak duikers moeten worden verwisseld aan de Gangaram Pandayweg. Illegale kleppen zijn de oorzaak hiervan. “Als er kleppen daar moesten zijn, hadden wij die toch gezet? Waarom zouden wij de boeren onaangenaam willen zijn? Het zijn toch onze mensen. Wat moet ik dus nu doen? Moet ik kleppen zetten zodat enkele boeren rijk kunnen worden en arme mensen die achterop wonen duperen met een onbegaanbare weg? Ik kijk naar alle belangen”, meent de dc. Volgens Doebay is de landbouwer in staat om voor haar eigen watertoevoer duikers aan te schaffen en te plaatsen. Die zou dus niet mogen afhangen van de duikers van de staat.
Doebay geeft toe dat de boeren inmiddels al 2 tot 3 keren naar hem toe zijn gestapt om hun beklag te doen over de problemen met de gehele waterhuishouding in Noord-Saramacca. “Wij hebben gezeten en gekeken naar wat voor oplossingsmodellen er gezocht kunnen worden. Ik heb een ontmoeting gearrangeerd met Staatsolie en de boeren om te kijken waar de schoen knelt. De boeren hebben iemand in de arm genomen om een studie uit te voeren (die een paar dagen heeft geduurd). Staatsolie kon zich daarin niet terugvinden. Staatsolie heeft een andere consultant gevraagd om de Granmangzwamp en Boeroezwamp te onderzoeken. Dat duurt een jaar. Dat is wel een gedegen onderzoek met alle metingen. Het resultaat daarvan zal aan mij en de stakeholders gepresenteerd worden”, vertelt de burgervader.
De oorzaken van de problemen rond de waterhuishouding zijn volgens de burgervader tot nog toe niet vastgesteld. Hij benadrukt dat de boeren vermoeden dat het komt door de operaties van Staatsolie. Echter benadrukt de dc dat er eerst gemeten moet worden, alvorens er zulke conclusies kunnen worden getrokken. Hij blijkt hierbij dus ook niet veel waarde te hechten aan het onderzoek, dat in opdracht van de boeren zelf is uitgevoerd.
Het onderzoek moet volgens de dc zo onafhankelijk mogelijk gepresenteerd worden. Indien uit dat onderzoek blijkt dat de problemen door Staatsolie veroorzaakt worden, zal Staatsolie daarvoor ook moeten opdraaien. “Als blijkt dat het niet zo is, dan moeten wij nog steeds kijken naar waar het precies aan ligt. Staatsolie heeft toegezegd dat zij het op zich neemt als zij de schuldige blijkt te zijn. Als mocht blijken dat Staatsolie niet de veroorzaker is, willen wij wel weten wie of wat de veroorzaker is”, stelt Doebay.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!