Castelen roept partijleden op zich klaar te maken voor overname bestuur

1Castelen roept partijleden op om zich klaar te maken voor bestuurs-overname 1Onlangs zijn er in het partijcentrum van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) zes partijkernen van afdeling Wanica geïnstalleerd. Het betrof twee kernen van Sunnypoin/Koewarasan, en kernen te Livorno/Dijkveld, Saramaccapolder, Koewarasan/Olijfweg en de Fernandesweg/Koewarasan. Deze afdelingsvergadering was onder leiding van voorzitter Duco Amiemba, die zijn afdeling wees op hard werken en mobilisatie. Er zijn volgens hem meer kernen nodig in zijn district om de mensen te informeren en bewust te maken over het werk dat gedaan moet worden.
De jongerenvoorzitter van de SPA, Shylvin Alleyne, wees op het belang welke jongeren hebben bij het goed besturen van het land. “Populisme brengt ons nergens”, stelt hij. “Wat we willen, is investeren in het onderwijs, de gezondheidssector en het creëren van arbeidsplaatsen. Geef ons jongeren de kans om op te bouwen”, zegt de jongerenvoorzitter. Celita Landbrug, lid van het centraal bestuur van de partij, sprak namens de vrouwen en wees de nieuwe leden op verworvenheden van de partij, zoals goed bestuur, de vernieuwing en modernisering van de haven, het oplossen van het machtsvraagstuk bij de herdemocratisering van Suriname, het nationaal vervoersbedrijf en ordening en liberalisering van de telecomsector, welke mobiele telefonie voor het binnenland mogelijk maakt. Ze gaf aan dat Suriname zulke partijen nodig heeft, die weten wat goed is voor land en volk.
De voorzitter van de partij, Guno Castelen, feliciteerde de nieuwe leden en bestuursleden met hun keus voor de partij. Hij wees op het belang van training en vorming om de taken die op de partij wachten goed en naar eer en geweten te kunnen aanpakken. Verder gaf hij een beeld van de huidige politieke en economische situatie van het land. Deze wordt volgens hem gekenmerkt door slecht en zigzagbestuur, corruptie, nepotisme/vriendjespolitiek, werkloosheid, armoedecreatie, verkeerde prioriteiten en slechte financieel economische keuzen. De leningen die worden aangegaan, vormen geen bron voor ontwikkeling, maar een enorme druk voor de toekomstige generaties. Hij roept de partij op om zich klaar te maken voor de overname van het bestuur van ons land en genoeg leden te werven om alleen of met een of twee partners de verkiezingen in te gaan. Er zullen niet alleen over alle districten kandidaten (900) gereed gemaakt moeten worden, maar ook moeten voldoende Surinamers overtuigd raken. “De SPA zal werken aan een beter Suriname voor een ieder, jong en oud, ongeacht etnische afkomst of geaardheid, in stad, district en binnenland”, aldus Castelen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!