Jarige Diakonessenhuis somt uitdagingen binnen gezondheidszorg

Diakonessenhuis blikt op uitdagingen binnen gezondheidszorg tijdens 55 jarig viering (2)Medisch directeur Julian Pengel, die namens de directie heeft gesproken tijdens de viering van de 55 jarige oprichting van het Diakonessenhuis, gaf een korte toelichting over de problemen die het Diakonessenhuis vanaf oprichting tot heden heeft ervaren. Diakonessenhuis opgericht in 1962, is heden 2017 inmiddels 55 jaar. “In die periode ( 1962) waren er problemen, maar anders dan wat we nu kennen, omdat het opzetten van een nieuw ziekenhuis niet makkelijk bleek te zijn. Vanaf 1962 tot aan de tachtiger jaren is het relatief goed gegaan, maar toen kregen we de binnenlandse oorlog, gevolgd door de negentiger jaren toen de financiële consequenties van toen gelinkt konden worden aan de problemen van het land toen”. In 2016 is het land wederom verzeild geraakt in nieuwe problemen vanwege de devaluatie en inflatie. Dat heeft ook zijn invloed op de gezondheidszorg waar het Diakonessenhuis een belangrijke rol speelt en die ook zijn weerslag heeft op het ziekenhuis. “De gevolgen van het bevriezen van tarieven die we nodig hebben om adequate zorg te leveren, de torenhoge schulden die we nu bij leveranciers hebben, de tekorten die er ontstaan zijn, de maandelijkse dreiging zodat salarissen moeilijk los kunnen komen. Dit is nou de realiteit van vandaag. Van buiten uit is het inderdaad de crisis want in het gehele land gaat het niet goed, maar we kunnen een onderscheid maken. Van binnenuit lijkt het een beproeving en gelukkig zijn we niet alleen”, stelt Pengel. Externe organen zoals de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) hebben samen met diverse actoren binnen de gezondheidssector op elke mogelijke manier geprobeerd de overheid zoveel als mogelijk duidelijk te maken dat de zorg prioriteit geniet. “Ook intern staan we niet alleen. In het Diakonessenhuis doen wij het samen en juist in deze periode is samenhorigheid van levensbelang. Wij als directieteam zullen onze uiterste best blijven doen om de taak die ons is toebedeeld met meer dan de kracht van drie paar handen aanpakken”, aldus de medische directeur.
Diakonessenhuis ondanks uitdagingen dankbaar
Voorzitter van het ziekenhuisbestuur Deborah Haakmat- Sniphout stond stil bij het feit dat ondanks de uitdagingen die het ziekenhuis mocht ervaren, men toch dankbaar is voor deze bereikte mijlpaal. “Dankbaar omdat wij ervan overtuigd zijn dat de Heer ons tot hier heeft geleid. Ook dankbaar dat wij hebben mogen constateren dat het fundament waarop dit ziekenhuis is gelegd dat daaraan nog steeds invulling gegeven wordt, voornamelijk dankzij de medewerkers van het ziekenhuis. Niettemin is er opzettelijk voor een sobere viering gekozen want hoewel men dankbaar is, blijft men toch realistisch”, aldus Haakmat.

error: Kopiëren mag niet!