Cotino: “Politieagenten rijden rondjes om criminelen te ontwijken”

NDP-parlementariër Rosellie Cotino ziet geen concrete aanpak van de verruwde criminaliteit totdat de regering de zware demotivatie bij de politie wegneemt. “Uit gesprekken met de politiebond blijkt dat de demotivatie die heerst bij de politie, zeer funest is. Deze demotivatie is het gevolg van het wegblijven van bevorderingen, omdat stukken bijvoorbeeld zoek raken of de resolutie van de laatste bevordering niet is verstrekt, waardoor de daaropvolgende bevordering niet kan plaatsvinden. Dit, terwijl andere politieambtenaren in dezelfde lichting gewoon doorstromen. Een andere zaak die demotiverend werkt, heeft te maken met de besnoeiing in politie-uitrusting. Er wordt flink besnoeid op wapens, terwijl criminelen zich juist versterken met de meest geavanceerde wapens. Verder wordt er besnoeid op voertuigen, terwijl criminelen zich juist verplaatsen in snelle sportauto’s. Over uniform en schoeisel zal ik het nog niet eens hebben”, zei de politica donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Cotino ondersteunt de nieuwe operatie ‘ZAT’, maar vindt het frappant dat waarnemend Justitieminister Ferdinand Welzijn opnieuw stappen wil ondernemen om de verruwende criminaliteit in vooral de decemberdagen aan te pakken, terwijl niets is gedaan om de demotivatie van de politiemanschappen weg te werken. “Het is net als hazen vangen met onwillige honden. De minister kan nog zoveel plannen hebben, maar hij moet niet uit het oog verliezen dat hij afhankelijk is van het politiepersoneel om het plan uit te voeren. De politie heeft net als verpleegsters en brandweer te maken met mensenlevens. Wat nu gebeurt, is een zeer gevaarlijk verschijnsel.”
Politiepersoneel krijgt instructies van bond
Voor een effectieve criminaliteitsbestrijding is volgens de parlementariër Cotino een politie nodig die meewerkend, gemotiveerd en gedreven is zich inderdaad in te zetten om de criminaliteit in te dammen. “We hebben echt niets aan politiepersoneel dat niet in staat is om een proces-verbaal op te maken vanwege het ontbreken van inkt en papier. We hebben niets aan politiepersoneel dat niet eens behoorlijke aangifte kan afnemen, maar alles in een schrift opneemt en gewoon daar laat liggen. Wanneer burgers in nood zijn en de politie, die hun beste kameraad behoort te zijn, bellen om hulp, dan hebben zij niets aan agenten die een paar ommetjes rijden voordat zij aankomen op de plaats van delict. Opzettelijk! Omdat zij niet geëquipeerd en gedemotiveerd zijn en geïnstrueerd worden niet te gaan. Hoe willen we criminaliteit bestrijden? Wanneer burgers worden beroofd en bellen naar 115, dan verwachten zij elke minuut hulp van de sterke arm. Wanneer burgers in hoge nood zijn en bellen naar de politie, hebben zij niets aan politieagenten die door de bond worden geïnstrueerd om zich niet naar behoren in te zetten of ommetjes te maken, omdat zij geen schoeisel hebben en in hun Nike rondlopen. Ze willen hulp en willen de politie binnen de kortste tijd”, aldus Cotino. Verschillende leden hebben gepleit voor speciale voorzieningen voor politiemensen, zodat zij gemotiveerd zijn om zich in te zette voor de veiligheid van de burgerij.
FR

error: Kopiëren mag niet!