Verdachten in 12 kilo drugszaak voorlopig vrij

De verdachten Raoul D., Andro M en Duncan D. zijn allen maandag door rechter Siegline Wijnhard voorlopig in vrijheid gesteld. Zij worden alle drie ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Op 21 februari 2017 werd op de luchthaven te Zanderij en wel in de machinekamer van een beltwagen 12.277 gram cocaïne aangetroffen. Deze wagen werd met de drugs gereden naar het vliegtuig dat geland was op de luchthaven. In verband met het onderzoek rond deze zaak werd de supervisor Raoul samen met zijn 2 teamleden aangehouden. Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft 3 getuigen op de zitting gehoord die de situatie op de luchthaven en de werkwijze aldaar hebben uitgelegd. De eerste getuige betrof mevrouw R., manager van Procon. Zij is een van de leidinggevende personen van deze verdachten. Volgens haar verklaring moet de supervisor toestemming hebben van de leidinggevende wanneer er meer werknemers nodig zijn. Op die bewuste dag was de verdachte Andro niet ingeroosterd. Hij had vrij van dienst. Hij begaf zich naar de luchthaven en meldde zich aan bij Raoul. Raoul rapporteerde dit echter niet door aan de leidinggevende. Zonder enig bericht van afmelden is Andro later weggegaan. Ook dit werd niet gemeld door Raoul. Later vernam zij van de supervisor en van andere teamleden dat er drugs was aangetroffen, althans dat er drugs was onderschept. Volgens de leidinggevende mogen de werkers niet in equipment van de SLM gaan. Er zijn duidelijke instructies dat niemand zomaar handelingen mag plegen. Alles dient vooraf gemeld te worden. Raoul heeft in deze zaak verzuimd om de leidinggevende door te geven dat Andro is toegelaten om werkzaamheden te verrichten wetende dat hij roostervrij was. Andro heeft de drugs bestuurd c.q. vervoerd in de beltwagen. Wat op de zitting door advocaat Kanhai is geconcludeerd, is dat de verdachte Andro de dienst heeft geruild met een andere collega.
Volgens de tweede getuige, coördinator van de SLM, wordt alle equipement van de SLM op de luchthaven gebruikt door Procon. Echter is bij deze zaken niet aangegeven door welk personeelslid welke handelingen worden uitgevoerd. Uit het onderzoek is niet gebleken wie precies de drugs in de machinekamer heeft geplaatst dan wel heeft verborgen. De derde getuige betrof het onderhoofd van de afdeling Security. Volgens hem zijn er 5 ingangen. Hiervan zijn 2 bestemd voor de passagiers en 3 zijn toegankelijk voor het personeel. Weliswaar gaat iedereen door de security. Bij een van de ingangen krijgen de medewerkers hun pasje om hun werkzaamheden op de luchthaven te kunnen verrichten. Op deze manier worden zij geregistreerd op de presentielijst. De security van SLM noteert de namen van de werkers en er wordt dan een pasje verstrekt. Volgens deze getuige is het vaker voorgekomen dat het hekwerk van de luchthaven is doorgeknipt. Er is een camera door de SLM geplaatst, maar die schijnt ook al een tijdje defect te zijn. Er is tot nu toe geen wettig en overtuigend bewijs geleverd in deze zaak. Op basis hiervan verzochten de raadslieden om de vrijheidsbeneming van hun cliënten op te schorten c.q. op te heffen. De rechter heeft alle 3 verdachten voorlopig in vrijheid gesteld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!