Retraite EBGS-voorgangers

3Retraite EBGS-voorgangers.1Voorgangers van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) hebben zich in de periode van 10-12 november teruggetrokken voor godsdienstige overdenkingen, gebeden en gewetensonderzoek om zodoende in staat te zijn hun geestelijke roeping nog beter uit te oefenen. Het thema was: “Waar staan wij als EBGS-voorgangers in de samenleving?” Dit onderwerp staat in verband met het programma: ‘Breng ze Thuis’ van de EBGS-synode. Bij de activiteiten van de kerk zijn de taakgebieden van het Provinciaal Bestuur betrokken. Om het contact met de verschillende regio’s te verbeteren en meer levensvreugde te bewerkstelligen, zijn delegaties gevormd die onder leiding staan van een lid van het presidium.
Delegatie-Oost
In Delegatie Oost, waar broeder D. Peerwijk de scepter zwaait, zitten: Paramaribo-Noord, Paramaribo-Centrum, Commewijne, Beneden en Boven-Marowijne en Frans-Guyana.
Delegatie-West
Broeder C. Walker staat aan de leiding van Delegatie-West, waaronder wordt begrepen Paramaribo Noord-West, Saramacca, Boven Saramacca, Coronie, Nickerie en Kwakoegron.
Delegatie-Zuid
Zuster S. Marjana-Zamuel is het voortouw toevertrouwd in Delegatie-Zuid die Paramaribo-Zuid, Paramaribo Zuid-West, Para, Brokopondo en Boven-Suriname onder zich heeft.
Het zout der aarde
“Er pakken zich donkere wolken samen die Suriname bezorgd het hoofd doet buigen. Maar God is barmhartig en genadig voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. Voor de komende tijd staat het werk van de EBGS in het teken van ‘Het zout der aarde, naar de tekst van Matthéüs 5:13. De gelovigen worden vergeleken met het zout der aarde. Zout wordt gebruikt om bederf tegen te gaan. Daarmee wordt verkondigd dat er hoop en genade is.”
HD

error: Kopiëren mag niet!