Jairam: “Landbouwproductiecentrum onderwerpen aan onderzoek”

Tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van de Nationale Democratische Partij (NDP) op 8 juli in het district Para heeft president Desi Bouterse verkondigd dat de landbouwsector een grote investering zou ondergaan. Zo zou de NDP zorgdragen voor een landbouwproductiecentrum in het district Wanica met onder andere een packing house met koel- en vriesfaciliteiten. Wanneer dit daadwerkelijk van de grond zal komen, is nog de vraag. Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF), vindt zo een project wel wenselijk en nuttig, echter is hij van mening dat elk project aan een gedegen onderzoek onderworpen dient te worden. “Als PVF zijn wij niet zo zeer geïnteresseerd in een verpakkingscentrum, maar in de mate van de groei in productie, werkgelegenheid en inkomen van de agrariërs. Met hoeveel zal dit toenemen? Op basis van studies moet men besluiten nemen”, beklemtoont Jairam in gesprek met Dagblad Suriname. Met investeringen binnen de agrarische sector moet men zorgvuldig omgaan. “Landbouw zal uiteindelijk de basis moeten vormen voor de economische ontwikkeling van het land.”
Continuïteit van projecten nastreven
Jairam vindt dat met de weinige financiële middelen die er zijn Suriname zich een nieuw fiasco niet kan permitteren. Het is gebleken dat er in de afgelopen periode tal van projecten zijn mislukt door een gebrek aan onderzoek. “Wanneer je zaken bedrijfseconomisch efficiënt wil draaien, moet je met cijfers werken.” Daarbij zou landbouwvoorlichting een belangrijke rol kunnen vervullen. “Via een optimaal voorlichtingsapparaat kunnen de tekortkomingen binnen de landbouwsector achterhaald worden. Voorlichting is dus noodzakelijk voor een effectief beleid.” In het geval van het landbouwproductiecentrum bijvoorbeeld dient men zich af te vragen hoe de continuïteit en efficiëntie hiervan gewaarborgd zullen worden. “Wie zal zo een centrum beheren? Er moet een structuur zijn. Gaat de overheid het beheren of de agrariërs?” Indien het onderhoud en beheer hiervan niet adequaat en duurzaam is, zal het geen soelaas bieden. Ook de locatie is van belang. “Wat is de meest geschikte locatie?” Aan al deze zaken moet er nadere aandacht geschonken worden. Al bij al vindt de landbouwkundige dat een landbouwproductiecentrum noodzakelijk is met inachtneming van de daarmee gepaard gaande randvoorwaarden, zoals het consulteren van de agrariërs.
KSR

error: Kopiëren mag niet!