Gesprek tussen minister Peneux en middelbare schooldirecteuren

Leerkrachten Lichamelijke Opvoeding hebben, hoe zeer zij het ook betreuren, te kennen gegeven dat zij vanwege hun precaire leef- en werkomstandigheden niet in staat zijn om hun krachten te geven aan het mede organiseren van de deelname van de middelbare scholen aan de aanstaande onafhankelijkheidsactiviteiten.
Onderwijsvraagstukken en problemen
Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), de Presidentiële Commissie en om en bij 30 directeuren van de middelbare scholen (vos), gevestigd in stad en district, hebben vrijdag vergaderd over het staatsbesluit van 23 mei en 9 oktober en resolutie van 23 mei en 9 oktober. De sporturen die de leerkrachten van het vak Lichamelijke Opvoeding verzorgen, kregen ruime aandacht. Getracht werd om de knoop, die de participatie van de studenten aan de onafhankelijkheidsactiviteiten in de weg staat, door te hakken. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Aangezien de tijd dringt, 25 november staat haast voor de deur, is het gewenst dat er in samenspraak spoedig een uitweg wordt gevonden. De bewindsman zal binnen 2 weken terugkoppelen.
Regering heeft zichzelf in de vinger gesneden
Door de leerkrachten wordt gezegd dat de regering, vertegenwoordigd door Minowc, met het staatsbesluit en de resolutie, inhoudende het niet toestaan van het maken van overuren door vos-leerkrachten, zichzelf in de vinger heeft gesneden. “Het in schoolverband deelnemen aan buitenschoolse activiteiten als de herdenking van de onafhankelijkheid vraagt voorbereiding, inspanning, oefening en begeleiding en bovenal veel tijd. Er gaan veel uren in zitten.” Niet alleen de deelname aan de onafhankelijkheidsactiviteiten is door het staatsbesluit in gedrang gekomen, vooral de scholensportcompetitie werd genoemd.
HD

error: Kopiëren mag niet!