Afdeling verkeer nog bezig met nieuwe verkeerslichten

2Afdeling verkeer nog bezig met nieuwe verkeerslichtenTegen midden juli 2017 werd ruim een maand uitgetrokken voor het afronden van de voorbereidingen rond nieuwe de verkeerslichten. Ruim 3 maanden verder blijkt het werk niet te zijn gevorderd. Althans, uit ogen van de burger bekeken. De afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is al geruime tijd bezig met voorbereidingswerkzaamheden rond nieuwe verkeerslichten op 5 cruciale kruispunten in Paramaribo. Een groot deel van het werk is al gedaan. Er wordt gewerkt aan verkeerlichten op het kruispunt Coesewijnestraat-Ephraimzegenweg, Van ’t Hogerhuysstraat-Willem Campagnestraat, kruispunt Sophie Redmondstraat-Zwartenhovenbrugstraat, kruispunt Kernkampweg-Washingtonstraat en de Ringweg-Charlesburgweg. Bij alle 5 kruispunten zijn de lichtbakken al opgehangen.
Inmiddels dient wederom opgemerkt te worden dat de verkeerlichten op de hoek Zinniastraat–Gemenelandsweg en Keizerstraat–Zwartenhovenbrugstraat het momenteel ook niet doen. Volgens OWT&C-woordvoerder zijn er nog enkele zaken die aangepakt moeten worden. Naast de verkeerlichten dient ook het infrasysteem te worden aangepakt. “De case stoplichten en routeveranderingen moeten simultaan komen. Wij kijken nog binnen het systeem waar wij nog tot éénrichtingswegen maken en waar er andere veranderingen komen. Het moment wij klaar zijn, komt alles in één keer eruit.”, vertelt Swedo.
Het overgrote deel van de werkzaamheden wordt in eigenbeheer van het ministerie uitgevoerd. Met de komst van de nieuwe verkeerlichten zal de verkeerscirculatie binnen het betreffende geibieden volgens een eerder gesprek met Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer, aangepast worden. De bedoeling is om de doorstroming en de afwikkeling van het verkeer te bevorderen. Wat wij in de afgelopen jaren veel zien, zijn de politieagenten die in de felle zon op hoek Van ’t Hogerhuysstraat en de Willem Campagnestraat het verkeer onder bedwang moeten houden. Gevraagd als dit tot het verleden zal behoren, reageerde Wip dat dit niet meteen het geval zal zijn. Het probleem aan de Van ’t Hogerhuysstraat is veel groter. Het project Dalian 4 is ook van start gegaan. Binnen Dalian 4 zal ook de Highway verbreed worden. De bedoeling daarvan is om is de doorstroming vanuit de Highway te bevorderen. De plannen liggen er. Met de komst van de verkeerlichten en de verbreding van de Highway dacht Wip een veel betere doorstroming te zullen krijgen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!