Vereniging van Installateurs wil bewustwording over brand en ongevallen bij elektrische installaties

4Vereniging van Installateurs wil bewustwording over brand en ongevallen bij elektrische installatiesIn de afgelopen periode hebben heel wat calamiteiten zich voorgedaan als gevolg van blikseminslagen en woningbranden. Het geval waarbij 2 kinderen van 6 en 12 jaar om het leven zijn gekomen door een woningbrand in het ressort De Boerbuiten, is een recent voorbeeld. Ook de schade die elektrische apparaten ondervinden, bij vooral de radio- en televisiestations, door blikseminslagen is aanzienlijk. Daarom organiseert de Vereniging van Installateurs in Suriname (VIS) een lezing in het gebouw van Surinaams Olympisch Comité (SOC) aan de Letitia Vriesdelaan (Paramaribo), waarvan het thema luidt: ‘Voorkom brand en ongevallen bij elektrische installaties’. De gastspreker daarbij is Pouw Jongbloed die verbonden is aan het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Het geheel vangt aan om 19:30 uur. VIS drukt op het hart om voor de preventie van dergelijke calamiteiten met erkende installateurs en installatiebedrijven in zee te gaan om teleurstellingen te voorkomen in plaats van een elektricien het werk te laten doen. Reguliere scholing, training, kwaliteitsverbetering, ondernemersethiek, veiligheid en een efficiëntere en veilige installatiesector zijn de fundamenten van de VIS. De samenleving wordt in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de expertise en knowhow van de gastspreker.
KSR

error: Kopiëren mag niet!