APSS: “Kwestie Doksenclub is aangelegenheid van regering”

3APSS- “Kwestie Doksenclub is aangelegenheid van regering” .1Nemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), betreurt de barrières die door Trinidad gecreëerd zijn voor de export van vleesproducten vanuit Suriname, ondanks het feit dat beide landen zich gecommitteerd hebben aan het Caricom-verdrag. Echter gaf hij in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat de APSS weinig invloed kan uitoefenen op dergelijke zaken. “Dit is een specifieke regeringsaangelegenheid en wij gaan niet veel veranderen aan de situatie. Wij hebben weinig bemoeienis in deze zaak.”
Naar zeggen van Kanhai is de regering degene die het heft in eigen handen moet nemen om de knelpunten te verhelpen. Hij merkt tevens op dat Suriname überhaupt beschouwd wordt als een buitenbeentje op de internationale markt. “Daarom moet de minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Ferdinand Welzijn, proberen om een uitweg te vinden. De minister doet wel zijn best wat dat betreft, maar er is nog niets definitiefs tot stand gekomen.” Gezien de ontstane situatie wordt er zelfs gesuggereerd dat Suriname uit de Caricom moet treden. “Er moet geëvalueerd worden of het nog zinvol is om deel uit te maken van Caricom, aangezien Suriname met allerlei barrières te maken heeft.”
Door de interne issues kan de tegenpartij overigens veel makkelijker de vinger wijzen naar de Surinaamse producenten. “Zo hebben wij bijvoorbeeld geen laboratorium en dat wordt dan tegen ons gebruikt.” Het Caricom-verdrag is echter bedoeld om het economisch verkeer tussen de lidlanden te versoepelen. Daarom hoopt APSS dat de autoriteiten er werk van zullen maken om de werkelijke exportproblemen aan te pakken.
KSR

error: Kopiëren mag niet!