Minister Welzijn: “Surinaamse importeurs en exporteurs houden reciprociteitsbeginsel tegen”

Ferdinand Welzijn
Ferdinand Welzijn
De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Ferdinand Welzijn, is zich bewust van de vele knelpunten waarmee de Surinaamse producenten van voornamelijk vleesproducten te kampen hebben bij het exporteren naar het Caricom lidland Trinidad. Tegenover Dagblad Suriname deelde de minister mee dat deze problematiek niet eenvoudig is om aan te pakken, aangezien de medewerking van tal van actoren uit het bedrijfsleven noodzakelijk is. “Indien de importeurs meer solidariteit zouden tonen door zich samen te bundelen om op te komen voor het algemeen belang van Suriname, zou het een stuk gemakkelijker zijn om de problemen op te lossen.” Naar zeggen van de minister heeft hij meerdere malen getracht om samen met de importeurs om de tafel te gaan zitten. “Maar zij raken in paniek wanneer ik ze zeg om geen goederen meer te importeren vanuit Trinidad; ze hebben de vrees dat er een bepaalde schaarste zal ontstaan of dat de producten duurder zullen worden.”
Geen medewerking vanuit Surinaams bedrijfsleven
Vanwege het belang van de importeurs dat ermee gemoeid gaat, kan het reciprociteitsbeginsel niet toegepast worden op Trinidad. Welzijn vindt dat deze strategie enig succes zou kunnen opleveren. Ter illustratie: indien de importeurs akkoord zouden gaan om de importen tijdelijk te annuleren, zou men net als in Suriname ook in Trinidad in rep en roer zijn. Het gevolg hiervan zou zijn dat de Trinidadiaanse producenten hun eigen autoriteiten zouden vragen om Doksenclub toegang te verschaffen tot de Trinidadiaanse markt, opdat zij de Surinaamse markt kunnen betreden. “Maar hieraan willen de importeurs niet meewerken.” De minister beklemtoont dat niet alleen de importeurs terughoudend zijn, maar ook de overige exporteurs uit Suriname. “De exporteurs vrezen eveneens dat de overige exporten naar Trinidad ook in gevaar zullen komen net als bij Doksenclub.”
Trinidadiaanse minister geeft akkoord voor export vleesproducten
Volgens Welzijn zijn de onderhandelingen met de Trinidadiaanse minister van Handel uit Trinidad nogal positief te typeren. “De minister heeft aan mij bevestigd dat Doksenclub haar producten mag exporteren naar Trinidad.” Tijdens de Caricom Council for Trade en Economic Development (Coted) meeting in mei 2017 zijn er enkele interne issues op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan de orde gekomen die de stagnatie van de export van vleesproducten vanuit Suriname tot gevolg hadden. Welzijn wenste de details van deze interne issues niet prijs te geven. Wel deelde hij mee dat het inmiddels de goede kant opgaat. “De minister van LVV heeft in dit kader in september 2017 de Coted-meeting bijgewoond. In feite zouden er geen problemen meer moeten zijn om onze vleesproducten naar Trinidad te exporteren”, voegt Welzijn aan toe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!