VSJS keurt handeling Inter Moengotapoe af

1 VSJSDe Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het besluit van de leiding van de voetbalvereniging Inter Moengo tapoe om zondag in het Ronnie Brunswijkstadion een reportageploeg van SCCN/QN sport te beletten verslag te doen over de competitiewedstrijd in de Eerste Divisie tussen Inter Moengotapoe en Transvaal.
Met dit besluit heeft de Moengonese club ernstige inbreuk gepleegd op de journalistieke vrijheid de samenleving op de hoogte te stellen van het verloop van de wedstrijd. Een aannemelijke verklaring voor het besluit tot beknotting van het recht op informatie aan de samenleving is niet gegeven. De vereniging betreurt en verwerpt derhalve met kracht deze vorm van eigenmachtig optreden door de leiding van Inter Moengo tapoe.
Voor de Surinaamse Voetbalbond (SVB) bestaat daarom voldoende aanleiding in te grijpen en verenigingen aangesloten bij de bond aan het verstand te brengen dat journalisten onder geen enkele voorwaarde mogen worden belet hun werkzaamheden vrijelijk uit te voeren. De Wereldvoetbalbond, Fifa, huldigt de opvatting dat in het belang van promotie van het product voetbal, het een vast gebruik is dat voetballers en trainers, journalisten te woord staan.
Het spreekt vanzelf dat verhinderen van de beroepsuitoefening zal worden gezien als te handelen in strijd met het beginsel van de Wereldvoetbalbond. Aangezien internationale gebruiken en rechten van journalisten stipt dienen te worden nageleefd door de SVB wordt het bondsbestuur opgeroepen aangesloten bonden en verenigingen nader te instrueren over het verbod journalisten te beperken in de uitoefening van hun beroep.

error: Kopiëren mag niet!