Sozavo heeft 26.000 mensen met een beperking in bestand

1SoZaVo heeft 26.000 mensen met een beperking in haar bestandHet ministerie van Buitenlandse Zaken is in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), en de United Nations Resident Coördinator Office (UNRCO) met mensenrechtentrainingen gestart in de periode 23 en 27 oktober 2017. Gisteren werd een aanvang gemaakt met een training omtrent “Het verdrag inzake de rechten van personen met een beperking”. Mensen met een beperking vallen in eerste instantie onder het ministerie van Sozavo voor wat betreft de maandelijkse tegemoetkoming. Daarnaast heeft het ministerie ook volkshuisvesting in haar portefeuille. Mensen met een beperking hebben ook huisvestingsproblemen. Vanuit dat opzicht nam Sozavo het initiatief om deze trainingen te organiseren. “Het is belangrijk dat wij als burgers van dit land gaan beseffen dat mensen die leven met een beperking, een essentieel onderdeel zijn van onze samenleving. Het zijn geen aparte, maar onze medeburgers”, zei minister Christine Polak.
Het eerste specifieke waar het ministerie momenteel naar kijkt, is het vaststellen van de financiële vergoeding, die maandelijks wordt uitgekeerd. Het ministerie werkt ook nauw samen met Wang Okasi (organisatie van mensen met een visuele beperking) en Stichting Dovenbelangen (Sudobe). Samen met deze organisaties kijkt het ministerie naar mogelijkheden om een multifunctioneel centrum op te zetten. “Wij kunnen moeilijk vergelijken met Noorwegen of Zweden, omdat die meer dan 100 jaar verder dan ons zijn in ontwikkeling. Voor ons betekent het dat er een heel proces op gang moet komen. Vandaar dat wij de communicatie gaan bevorderen, zodat mensen meer doordrongen raken van het feit dat mensen met een beperking, gewone medeburgers zijn. Wij zijn er nog lang niet”, zegt Polak.
Als voorbeeld stelt de bewindsvrouw, dat zelfs haar ministerie voor mensen met een rolstoel niet toegankelijk is. Er komt geld van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor de restauratie van de binnenstad en het pand aan de Waterkant. Hier wordt er volgens Polak wel rekening gehouden met mensen met een beperking. “Het is een kwestie van zien, denken en gelijk ermee beginnen. Sozavo bestaat er al langer dan 50 jaar. Het is meer dan belachelijk dat het pand noch de voorkant, noch de achterkant toegankelijk is voor mensen met een beperking”, legt de minister uit.
Het ministerie heeft volgens de bewindsvrouw momenteel meer dan 26.000 mensen met een beperking geregistreerd staan in zijn bestand. Als het echt allemaal om mensen met een beperking gaat, kan de minister nog niet met zekerheid stellen. “Ik ben geen arts, maar het schijnt dat men tegenwoordig gemakkelijk aan een attest kan komen. De uitkering voor mensen met een beperking is meer dan de uitkering voor mensen met zwakke huishoudens”, stelt de minister. Zij geeft in het verlengde hiervan ook direct mee dat er in het komend jaar werk van wordt gemaakt om de vraag te beantwoorden met een extra screening voor mensen met een beperking. Degenen die recht hebben op financiële bijstand, blijven die volgens de minister normaal ontvangen.
Financiële bijstand aan mensen met een beperking zal de staat in het dienstjaar ruim SRD 64.572.000 kosten. Daarnaast is er op de conceptbegroting ook apart geld opgebracht voor zorgvervoer. Dat is geraamd op SRD 1.340.000. Het ministerie verstrekt een financiële tegemoetkoming van SRD 325 per maand aan mensen met een beperking. Gezien de huidige economische omstandigheden is het voorstel van 2016 om de tegemoetkoming op te trekken naar SRD 525, welke gelijk is aan de AOV-uitkering, voorlopig aangehouden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!