Fiscalist Milton van Brussel: “Suriname is enig land binnen Caricom zonder BTW”

“Als we kijken wat er wereldwijd gebeurt, kunnen we niet zeggen dat het systeem van Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) slecht is; Suriname is het enig land binnen Caricom zonder BTW. De burgers van Suriname zouden een evenwichtige heffing moeten hebben, maar de realiteit is dat degene die de sterkste schouders hebben de zwaarste lasten moeten betalen”, gaf de fiscalist Milton van Brussel vrijdag jongstleden te kennen tijdens zijn toespraak op het belastingseminar welke in de goedgevulde Ballroom van hotel Torarica heeft plaatsgevonden. Dit seminar, welke een initiatief was van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB), was bedoeld om diverse maatschappelijke gelederen te informeren over de ontwerpwet BTW die de regering wenst in te voeren.
BTW verplicht informele sector voor belastingafdracht
Van Brussel merkt op dat de meningen van belastingadviseurs heel divers zijn voor het hanteren van het BTW-systeem. Zo vindt de ene dat het hoog tijd is dat Suriname zich ook aan een dergelijk systeem onderwerpt, terwijl de andere dit niet ziet zitten. “Sommigen vinden dat de bestaande wet gebruikt moet worden; er zal meer efficiëntie zijn als er goede handhaving is bij de bestaande wetgeving. Zij vinden dat een tariefaanpassing, uitbreiden van belaste diensten (alle diensten belasten) een beter alternatief zal zijn voor Suriname”. Wat zijn in principe de voordelen van dit systeem? De fiscalist somt daarbij de factoren op: stabiele en hogere opbrengsten, makkelijke inning, grotere sturingsmogelijkheid en geen cummulatie door vooraftrek. “Doordat die consumptie ongeveer gelijk blijft, zorgt het ervoor dat je inkomsten ook gelijk blijgt. Al die partijen die nu niet in de heffing worden getrokken, zoals de zogenaamde informele sector en ook een ieder die met vakantie komt en wat koopt, zullen bijdragen aan inkomstenbelasting die we hebben in Suriname. De groep die we niet heffen, zal een stuk kleiner worden”.
BTW implementatie vergt nodige maatregelen
Naar zeggen van de fiscalist zijn de belastingadviseurs wel erover eens dat er een goede werkbare wetten nodig zijn die vooral in de praktijk uitvoerbaar zijn. Het moet tevens aan een aantal essentiële zaken voldoen, waaronder “de terminologie die in de wet is opgenomen, restitutie die gegarandeerd moet zijn, voorkomen van misbruik, voelbare handhaving, korte doorlooptijd, optimale controle, goed voorbereide ambtenaren en goede infrastructuur”. Compenserende maatregelen in inkomsten- en loonbelasting, tariefstelling in lijn met de regio, goed beleid ten aanzien van de tarieven die worden geheven, wettelijke regeling zonder onduidelijkheden, rechtsmiddelen die uitvoerbaar zijn, goede uitleg van vrijstellingen (niet alleen een vrijstelling bij export van goederen maar ook van diensten) en goede overgangsregelingen voor de huidige wettelijke bepalingen zijn eveneens zaken waarmee de autoriteiten rekening moeten houden bij de hervorming van de huidige belastingsysteem.Van Brussel is zich ervan bewust dat het krijgen van restitutie niet gemakkelijk verloopt. “De interne organisatie bij de belastingdienst moet zodanig werken dat mensen erop kunnen rekenen dat die restitutie wel komt”.
KSR

error: Kopiëren mag niet!