VMS in spoedvergadering: Specialisten 9 maanden niet uitbetaald

1VMS belegd spoedvergadering rond late uitbetaling SZFVoorzitter Pieter Voight van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) geeft tijdens een gesprek met Dagblad Suriname aan dat de vereniging op 17 oktober een spoed alv heeft belegd over de gezondheidszorg. De vereniging is ontstemd over de veel te late uitbetaling door het Staatsziekenfonds (SZF), over de maand september. Specialisten zijn zelfs 9 maanden niet uitbetaald. “Het is niet de eerste keer dat SZF laat is, ondanks er duidelijke afspraken zijn gemaakt met het SZF. De afspraken houden in dat er tijdig betaald wordt en als er niet betaald wordt, dat er netjes daarover wordt gecommuniceerd. Zonder te communiceren is het wederom gebeurd en de vereniging is heel erg verbolgen daarover.” De vereniging heeft in dit kader besloten om een brief te sturen, gericht aan de directeur van SZF. Voight wilde niet ingaan op de inhoud van de brief alvorens de directeur deze onder ogen heeft gehad. De brief was reeds opgesteld en zou gisteren bezorgd worden.
“Het SZF is op dit moment de grootste betaler in het land. Ongeveer 80% van de verzekerden zit op dit moment bij het SZF. Dat betekent dat de artsen en alle zorgverleners alsook de ziekenhuizen afhankelijk zijn van het SZF.” Volgens de VMS-voorzitter is de late uitbetaling eigenlijk het gevolg van een financieringsprobleem in de zorg, dat al jaren speelt.
Problemen binnen gezondheidszorg bekend
Het is bekend dat er problemen zijn binnen de gezondheidszorg. Het is volgens Voight alom bekend dat de premies van het SZF, de uitgaven al lang niet meer dekken. Het is een structureel probleem dat niet opgelost wordt. De premies gaan niet omhoog en de uitgaven gaan niet omlaag. De ziekenhuizen zijn hierdoor enorm in de problemen, omdat zij niet meer op rekening kunnen kopen en moeten zaken contant ingekocht worden. “We doen onder andere minder lensimplantaties, orthopeden moeten het doen zonder prothesen en ook moet men met kunst- en vliegwerk proberen mensen met fracturen te behandelen.” Het is bekend dat de dure zorg onvoldoende vergoed wordt. Voight verwijst in dit verband naar de Spoedeisende Hulp, Intensive Care, de volwassen en de kinder-intensive care. Deze afdelingen komen structureel geld te kort. “Bij de beleidsmakers is dat bekend, echter heb ik bij de begrotingsbehandeling niet begrepen dat daar iets aan gedaan wordt. En dat betekent dat deze problemen zullen blijven bestaan en voor veel meer problemen voor artsen en voor de zorginstellingen zal zorgen. Het wordt tijd dat er serieus gekeken wordt naar de financiering van deze zorg”, zegt Voight. Hoewel er behoefte is aan een gesprek met zowel de directeur van het SZF als de minister van Volksgezondheid, gaat de vereniging niet vragen uitgenodigd te worden voor een gesprek. “SZF moet ons betalen, dus moet hij ons uitnodigen voor een gesprek.” Ten aanzien van de minister wordt verwacht dat ook hij op de hoogte is van zaken.

error: Kopiëren mag niet!