Personeelsbestand KPS afgenomen

Het personeelsbestand van het Korps is in het afgelopen dienstjaar afgenomen. Het ambtenarenbestand volgens de nieuwe conceptbegroting van het ministerie van Justitie en Politie bestond tegen mei 2017 uit 2570 leden, waarvan 2.285 politieambtenaren en 285 burgerpersoneelsleden. Het hier genoemd bestand voldoet niet helemaal aan de behoefte van het KPS. Door de precaire financiële situatie van het land is het niet gelukt om in het dienstjaar 2017 de nodige hoeveelheid personen te rekruteren, vandaar dat er ook beoogd wordt om in 2018 wederom een lichting te rekruteren om een inhaalslag te maken door nog 150 man in dienst te nemen. De post ‘lonen en salarissen’ is in vergelijking met het dienstjaar 2017 toegenomen door de getroffen maatregel om de koopkracht van de ambtenaren te verhogen. Met betrekking tot het personeelsverloop is te zien dat in 2017 de uitstroom uit 96 ambtenaren bestond (burger + politiepersoneel) en een instroom van 1 persoon. Tot en met april 2017 is er een uitstroom van 18 personen ( burger + politiepersoneel). In totaal zijn 11 ambtenaren, zowel politie als burgerpersoneel, naar de keuringscommissie verwezen in verband met langdurige ziekte. Hiervan is 1 afgekeurd door de commissie.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!