Mathoera: “Floppende plannen om economie te herstellen”

“De plannen van regering Bouterse 2 om de economie te herstellen zijn onrealistisch en niet haalbaar. Ze floppen, creëren onzekerheid en bieden onvoldoende perspectief voor de resterende regeerperiode”, zegt assembleelid Krishna Mathoera (VHP) aan Dagblad Suriname. Een belangrijke randvoorwaarde om volgens de volksvertegenwoordiger uit de crisis te komen is een heldere visie over de ontwikkelingsrichting, die twee of drie speerpunten zou moeten bevatten. “Uit de verschillende ingediende plannen blijkt dat de regering in totaal 17 sectoren heeft benoemd. In het Stabilisatie- en Herstelplan wordt gekozen voor ontwikkeling van de cacao-, kokos-, aloe vera-, acai- en noni-industrie tezamen met agro-verwerking, houtbewerking en de rehabilitatie van Alliance als citrus industrie. In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2017-2021 wordt gekozen voor de veeteeltsector, de aquacultuur als tilapia kwekerij, gemechaniseerde maïs en pindateelt en teelt van biomassa voor energie en de vezelindustrie. In de jaarrede van 2018 wordt dan weer gesproken over export van water, het telen van organische bacoven, de ontwikkeling van de pluimveesector en het ordenen van de toerismesector. Een politiek regiem, die in twee jaren met 17 sectoren op de proppen komt, laat zien dat ze totaal niet serieus is en bovenal geen visie heeft over de ontwikkelingsrichting”. Deze plannen zullen volgens de politica nooit uitgewerkt worden in concrete actiepunten en zullen dus zo te zien, niet uitgevoerd worden. Bovendien, blijkt dat voor deze 17 sectoren er totaal geen sector studie is gedaan, en er ook geen geld en expertise aanwezig is. “De diversificatie van de economie zal met deze 17 sectoren faliekant mislukken. De banen en inkomsten zullen uitblijven”, aldus Mathoera.
Surinamers krijgen bijna niets van eigen natuurlijke hulpbronnen
Floppende plannen betekenen volgens haar dat Surinamers nog langer in onzekerheid en armoede zullen moeten verkeren. Hierdoor zullen sluitende bedrijven en dagelijkse verhogingen nog langer aanhouden. “De belofte aan het volk, dat 2017 een beter jaar zou worden door de operationalisering van New Mont en de olieraffinaderij van Staatsolie blijkt niet waar te zijn geworden. Beide bedrijven zijn operationeel en de SRD 390 miljoen aan inkomsten per jaar voor de staat, is maar een deel van de SRD 1,7 miljardleningen en rente, die ermee wordt afgelost. Een rente, die in 2015 nog maar 200 miljoen SRD bedroeg”. Mathoera benadrukt dat Surinamers bijna niets krijgen van hun eigen natuurlijke hulpbronnen. Zij vindt dat de olie- en goudvoorraden maar liever in de grond kunnen blijven met een regering ‘die geen visie heeft en die niet kundig is’. “Dan hebben toekomstige generaties in elk geval nog iets om op te teren, dan de miljarden schuld, waarmee ze opgezadeld zijn geworden door leenzuchtige regeerders”, aldus de VHP’er.
Politieke spelletjes om stemmen te krijgen
Mooie plannen en mooie beloften zijn volgens de parlementariër onderdeel van een politieke strategie om macht te behouden. “Zo zijn de leslokalen, wegen en bruggen, die hier en daar aangelegd of gebouwd worden of de honderden pakketten, die verdeeld worden onderdeel van de strategie. Dit zijn projecten, die stelselloos, ongestuurd en ongebreideld van aard zijn en die geen duurzame vooruitgang zullen bewerkstelligen. Het zijn politieke spelletjes om stemmen te krijgen. Maken we deze keuzes, dan is de prijs de huidige realiteit van armoede en verhogingen”, aldus Mathoera.
FR

error: Kopiëren mag niet!