Repercussies ontmanteling bauxietindustrie

Meerdere plantage-eigenaren eisen genoegdoening van de Suralco. Het herstel van de geleden schade wordt niet alleen in het milieu gezocht. De plantage-eigenaren willen hun gronden terug en geld zien. De ontmanteling van de bauxietindustrie heeft repercussies.
Suralco en Billiton
De Suralco heeft destijds de Billiton Operations in Suriname met alle baten en lasten overgenomen. Daarmee kwamen de eigendommen van Billiton in de boezem van de Alcoa. Er bestaat met betrekking tot de Billiton eigendommen verwarring, onduidelijkheid en ongeregeldheid. Het Billiton Stafdorp is een heet hangijzer. Het Stafdorp van Moengo is nu door militairen bezet om oneigenlijke handelingen te voorkomen. Er azen meerdere personen en organisaties op bezittingen van de Suralco en wat voorheen van Billiton was.
Geen juridische poot om op te staan
Oud-Suralco-directeur Henk Ramdin stelde eerder dat de eisen van plantage belangengroepen vaak niet zakelijk zijn. Het gaat veelal om gronden die de Suralco destijds gekocht en betaald heeft. De belangengroepen hebben vaak geen enkele juridische poot om op te staan. Ramdin is de mening toegedaan dat de nazaten hun rechtmatig aandeel moeten krijgen. De plantage-eigenaren en belangengroepen moeten zich met hun eisenpakket wenden tot de regering. Hij stelt zich op het standpunt dat de Suralco al haar bezittingen tot de laatste schroef en korrel zand moet overdragen aan de staat, die er dan voor moet zorgen dat alle plantage-eigenaren en belangengroepen op de juiste wijze worden behandeld en afgehandeld. ‘De belanghebbenden moeten zich wenden tot de overheid als de Suralco overdraagt.’
HD

error: Kopiëren mag niet!