Suraj Sahadew-Lall: “Actiecomité is niet te koop”

“Het Actiecomité is niet te koop”, beklemtoont Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders. In gesprek met Dagblad Suriname deelt hij mee dat hij vanuit informele bronnen vernomen heeft dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) hem benaderd heeft voor het PLO-voorzitterschap. “Naar aanleiding van de huidige situatie binnen de bussector is er door de leiding van de PLO een loos alarm gelanceerd. Er wordt beweerd dat de voorzitter van de PLO vanwege gezondheidsredenen het voorzitterschap zal opgeven. Zo is er informeel een verzoek gedaan aan mij om de functie van PLO-voorzitter te bekleden op voorwaarde dat ik geen problemen moet veroorzaken voor de regering over de verhoging van de bustarieven en een aanpassing van de brandstofcompensatie, alsook de PLO in de media te bespreken.” Volgens Sahadew-Lall is dit niets anders dan een stunt om een einde te maken aan zijn mondigheid. “De totale PLO is verkocht aan de regering, maar ik niet!”
Actiecomité wil oprechte PLO-bestuursverkiezing
Het Actiecomité blijft nog steeds erbij dat alle bushouders van het particulier vervoer in de gelegenheid gesteld moeten worden om toegang te krijgen tot het PLO-lidmaatschap, waarna er op een oprechte wijze bestuursverkiezingen georganiseerd kunnen worden. “Elke bushouder moet de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen doen. Wij hebben wel belangstelling voor de PLO, maar dan moeten zaken binnen het wettelijk kader plaatsvinden en niet op een duistere manier. Als Actiecomité zijn we concreet bezig om orde op zaken te stellen binnen het particulier vervoer”, aldus de voorzitter van het Actiecomité.
KSR

error: Kopiëren mag niet!