Verkeer handhavingsteam bekeurt meer dan 1000 overtreders

De afdeling Verkeer Handhavingsteam (VHT) heeft in de maand september tijdens verkeerscontroles diverse overtreders bekeurd. 441 verkeersdeelnemers die hun gordel niet omhadden tijdens deelname aan het verkeer, zijn beboet. 332 bestuurders zijn op de bon gebracht voor het besturen van een ongekeurd voertuig. 147 bestuurders hebben deelgenomen aan het verkeer zonder in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs, terwijl 298 beboet zijn voor het overschrijden van de maximum vastgestelde snelheid op de punten waar de verkeersacties zijn gehouden. Uit deze groep is van 25 bestuurders het rijbewijs ingevorderd. Drie bestuurders die het rijbewijs niet konden tonen en vier die hebben gereden met een buiten de regels vastgestelde categorie rijbewijs, zijn ook beboet. Voor het handmatig gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer zijn 64 bestuurders bekeurd.

error: Kopiëren mag niet!