Politiebond: “Sporttest politie was onrechtvaardig en onrechtmatig”

1 Besluit sporttest politie teruggedraaidDe Surinaamse Politiebond (SPB) heeft vanaf het begin van haar zittingsperiode gehamerd op de vaardigheidstest, meer bekend als de sporttest, en het bezitten van een rijbewijs als vereiste voor bevorderingen. Deze eisen van de bond werd uiteindelijk op de operatietafel geplaatst. Woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, zegt aan Dagblad Suriname dat de wijze hoe deze regel werd toegepast onrechtvaardig en ook onrechtmatig was. Volgens hem zijn deze eisen niet gebaseerd op een wettelijke regeling. “Wij hebben hieromtrent constant een ‘strijd’ gevoerd met de korpsleiding. Een hele tijd zijn wij heel diplomatiek te werk gegaan, maar toch zijn wij uiteindelijk bij de kortgedingrechter beland. De rechter heeft de vordering van de bond toen op formele gronden afgewezen. Materieel, dus inhoudelijk, had de rechter de zaak niet behandeld”, zegt Eijk.
De rechter heeft, nadat de tegenpartij had opgeworpen dat de SPB niet bevoegd was om in dit geval voor de leden op te komen, overwogen de vordering van de SPB af te wijzen, stelt Eijk. “Wij zouden dan ook deze zaak weer indienen maar dan in een ander jasje gestoken. De toenmalige minister van Justitie en Politie, Eugene van der San, had bij zijn aantreden aangekondigd dat zaken tussen de bond en de korpsleiding binnen de administratie afgehandeld konden worden. Er werden toen besprekingen gevoerd met de minister. De minister had toen de bond in het gelijk gesteld en liet zelf ook een onderzoek instellen omtrent het probleem van de bond. De minister was zelf tot de conclusie gekomen dat de sporttest en het in het bezit zijn van een geldig rijbewijs bij de bevordering geen wettelijke grondslag hadden. Er waren toen afspraken gemaakt dat zaken zouden worden gecorrigeerd. Voordat deze correctie aan de orde kwam, werd de minister ontslagen. Toen minister Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, ad interim minister van Juspol, aantrad begon de bond opnieuw met deze strijd. Omdat deze minister niet op de hoogte was van de afspraken tussen de bond en Van Der San werd er een ondersteuningsteam van het KPS in het leven geroepen om deze kwestie nader te onderzoeken. Dit team stond onder leiding van oud-korpchef Carlo Hunsel. Er is veel werk verzet om zaken te herstellen. Aan de afdeling HRM werd toen de opdracht gegeven om de nodige exercities te plegen om na te gaan welke politieleden van de SPB vanaf 2013, die benadeeld zijn geworden, in ere zullen worden hersteld. “Het is inmiddels al zo ver”, zegt Eijk.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!